Skip to main content

Jaarlijkse fietstocht

Jaarlijkse fietstocht

Zoals gebruikelijk organiseert Heurns Belang de zaterdag voor Pinksteren haar jaarlijkse fietstocht. Het startpunt is bij Café Bruggink, Caspersstraat 2 in De Heurne. U kunt starten tussen 17.30 en 19.00 uur. De fietstocht is geschikt voor iedereen, ook als familiefietstocht met onderweg een leuke pauzeplek. De fietstocht gaat over een afstand van ongeveer 32km. De […]

Mobiel bereik

Mobiel bereik

Heeft u als inwoner van De Heurne mobiel slecht ontvangst/bereikbaarheid dan kunt u dit melden middels de contacttool van onze website met vermelding van locatie, provider en type telefoon.

Notulen Ledenvergadering

Notulen Ledenvergadering

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van het Heurns Belang gehouden op donderdag 9 mei 2019 in zaal Bruggink in De Heurne. Aanwezig 41 leden. 1. Opening door de voorzitter Voorzitter Bennie Bruggink opent de vergadering en heet alle aanwezigen (grote opkomst) van harte welkom. 2. Notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 12 april 2018 Er […]

Glasvezel in De Heurne

Glasvezel in De Heurne

Glasvezel Buitenaf legt nu ook glasvezel aan in kom van De Heurne. Glasvezel buitenaf gaat nu ook de glasvezel kabel aan leggen in de kleine kernen van de gemeente Aalten. Om dit door te kunnen laten gaan moet 35% van de bewoners van de kernen mee gaan doen. Inwoners van de kleine kernen die hiervoor […]

Slecht of geen mobielbereik

Slecht of geen mobielbereik

Geen of slecht mobiel bereik kan verschillende oorzaken hebben. Eén van de belangrijkste oorzaken is dat er obstakels zijn tussen jouw mobiele telefoon en de zendmast, zoals: – Gebouwen – Bomen – Betonnen muren en plafonds – Metalen leidingen en liftkooien Gelukkig zijn er manieren om je bereik te verbeteren. Wij geven 5 tips; Tip […]

Ledenvergadering 2019

Ledenvergadering 2019

Aankondiging en uitnodiging Heurns Belang Op 9 mei aanstaande is er de jaarlijkse ledenvergadering van Heurns Belang met deze keer een bijzonder onderwerp waarover de leden een besluit nemen. Naast de gebruikelijke onderwerpen van de jaarvergadering presenteert de werkgroep Heurns Veld haar voorstel voor een nieuwe invulling van het sportveld en het kleedlokaal. Met de […]

Mobiel netwerk

Mobiel netwerk

Zendmast en ontvangst mobiel netwerk. De zendmast in De Heurne aan de Hoge heurnseweg is in december operationeel geworden. Echter er bleven klachten binnen komen bij Heurns Belang over het slechte bereik. Hierover is contact opgenomen met KPN die de mast heeft laten plaatsen. Deze liet daarop weten dat er van uit hun een zender […]

Eremedaille voor Jan Veldhuis

Eremedaille voor Jan Veldhuis

Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente Aalten heeft Burgemeester Stapelkamp de gemeentelijke Eremedaille uitgereikt aan Jan Veldhuis uit De Heurne. Jan zet zich al jaren in voor de Heurnse en Dinxperlose gemeenschap. Om er enkele te noemen; technische man bij Dr. Jenny en basisschool de Höve, voorzitter van Vrienden van Careaz, planner, bezorger van […]

TIPS mobiele telecommunicatie

TIPS mobiele telecommunicatie

TIPS ter verbetering van bereik mobiele telecommunicatie Samen met de Gemeente Veere en de Provincie Zeeland zet de Ondernemersmanager zich in voor beter mobiel bereik. Naast uitbreiding van de netwerken zijn er ook zaken die u zelf kunt doen. Hieronder een aantal tips opgesteld door de gezamenlijke providers. Deze tips gelden voor de gebruikers van […]

Oudejaarsdag

Oudejaarsdag

De Heurne knalt het jaar uit Ook de afgelopen oudejaarsdag is er weer op verschillende plekken in De Heurne een luide bijdrage geleverd aan de instandhouding van een oeroude traditie. Sinds 2014 is carbidschieten onderdeel van ons Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Sinds de tijd van de Germanen met hun joelfeesten knallen we er in […]

Platform Aalten

Platform Aalten

Belangenclubs en gemeenschapshuizen verenigen zich in Platform Aalten Gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren Door Bernhard Harfsterkamp AALTEN – Begin september heeft het Platform Aalten een kennismakingsgesprek gehad met burgemeester en wethouders. Binnenkort wordt er verder gesproken met wethouder Joop Wikkerink over het functioneren van de gemeenschapshuizen. Kortom, het Platform, het overlegorgaan van de gemeenschapshuizen, belangenverenigingen […]

Heurns Veld

Heurns Veld

Laten we het Heurns Veld gaan of gaan we er voor? Het bestuur van Heurns Belang is door inwoners aangesproken op de slechte staat van het Heurns Veld. Het voormalige voetbalveld werd niet meer gebruikt en na verloop van tijd ook niet meer gemaaid. Een onbruikbaar veld was het gevolg. Verschillende inwoners vrezen dat dit […]