Nieuwe bestuurssamenstelling Heurns Belang per 5 juni 2024

Tijdens de Algemene Ledenvergadering gehouden op 5 juni 2024 in zaal Bruggink hebben we afscheid genomen van de volgende bestuursleden: Bram Boland, Brenda Berendsen-Hengeveld en Marjolein Bruggeman.

De drie nieuwe bestuursleden zijn: Roos Westendorp, Vera Niewhoff en Otje van Rooijen.

De bestuurssamenstelling is nu als volgt;
Voorzitter – Bas Klompenhouwer,
Secretaris – Dick Hengeveld
Penningmeester – Thea Lammers-Westerveld
Bestuurslid – Maarten van der Wouden
Bestuurslid – Roos Westendorp
Bestuurslid – Vera Niewhoff
Bestuurslid – Otje van Rooijen