Ledenvergadering 2019

Aankondiging en uitnodiging Heurns Belang

Op 9 mei aanstaande is er de jaarlijkse ledenvergadering van Heurns Belang met deze keer een bijzonder onderwerp waarover de leden een besluit nemen.

Naast de gebruikelijke onderwerpen van de jaarvergadering presenteert de werkgroep Heurns Veld haar voorstel voor een nieuwe invulling van het sportveld en het kleedlokaal.
Met de medewerking van basisschool De Höve en de kinderen is een plan ontwikkeld. Aan de kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 is gevraagd wat zij belangrijk vinden.
Er komen mogelijkheden voor natuurbeleving en natuureducatie en gelegenheid voor sporten en bewegen, niet alleen voor jong, maar ook voor oud. Met ondersteuning van volwassenen spelen de kinderen een belangrijke rol bij het beheer.
De gemeente is erg enthousiast en met de voorgenomen invulling wordt voorkomen dat het voormalige voetbalveld ‘terug gaat’ naar de gemeente. Meerdere inwoners, organisaties en bedrijven hebben inmiddels steun toegezegd. Onderdeel van het plan is dat voor een belangrijk deel van de kosten subsidie wordt aangevraagd.
Het bestuur van Heurns Belang steunt het voorstel van de werkgroep unaniem, de leden van Heurns Belang besluiten tijdens de ledenvergadering of het plan tot uitvoering komt.

De ledenvergadering start om 19.30 uur en wordt gehouden in de grote zaal van Café Bruggink.

Alle leden van het Heurns Belang zijn van harte welkomen het bestuur roept de leden op om aanwezig te zijn.

Slecht of geen mobiel bereik

Geen of slecht mobiel bereik kan verschillende oorzaken hebben. Eén van de belangrijkste oorzaken is dat er obstakels zijn tussen jouw mobiele telefoon en de zendmast, zoals:
– Gebouwen
– Bomen
– Betonnen muren en plafonds
– Metalen leidingen en liftkooien

Gelukkig zijn er manieren om je bereik te verbeteren. Wij geven 5 tips;

Tip 1: Probeer een andere locatie
Misschien een open deur, maar zoek een plek met beter bereik. Bijvoorbeeld bij het raam of op een hogere verdieping. Loop bij slecht bereik zo min mogelijk rond. Ga naar buiten, het bereik is buiten namelijk beter dan binnenshuis.

Tip 2: Telefoon uit de buurt van apparaten
Andere elektronische apparaten kunnen de ontvangst verstoren, waardoor je geen bereik kan hebben. Denk hierbij aan een laptop, tablet, koffiezetapparaat en andere elektronica.

Tip 3: Kies een andere netwerkmodus
Probeer of je met een andere netwerkmodus beter bereik hebt. Bij de meeste toestellen kun je kiezen uit 3G (UMTS) en 4G (LTE).

Tip 4: Start je telefoon opnieuw op
De smartphone is vergelijkbaar met een computer. Daarom is het belangrijk om deze regelmatig opnieuw op te starten. Zet je telefoon helemaal uit. Zet je telefoon daarna weer aan. In veel gevallen lost opnieuw opstarten het probleem op.

Tip 5: Controleer of er een storing is
Bekijk de actuele storingen en werkzaamheden bij jou in de buurt. Via coveragechecker.nl kun je zelf bekijken hoe het bereik in jouw regio is en of je bijvoorbeeld in een ‘blind spot’ zit.