Aankondiging en uitnodiging Heurns Belang

Op 9 mei aanstaande is er de jaarlijkse ledenvergadering van Heurns Belang met deze keer een bijzonder onderwerp waarover de leden een besluit nemen.

Naast de gebruikelijke onderwerpen van de jaarvergadering presenteert de werkgroep Heurns Veld haar voorstel voor een nieuwe invulling van het sportveld en het kleedlokaal.
Met de medewerking van basisschool De Höve en de kinderen is een plan ontwikkeld. Aan de kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 is gevraagd wat zij belangrijk vinden.
Er komen mogelijkheden voor natuurbeleving en natuureducatie en gelegenheid voor sporten en bewegen, niet alleen voor jong, maar ook voor oud. Met ondersteuning van volwassenen spelen de kinderen een belangrijke rol bij het beheer.
De gemeente is erg enthousiast en met de voorgenomen invulling wordt voorkomen dat het voormalige voetbalveld ‘terug gaat’ naar de gemeente. Meerdere inwoners, organisaties en bedrijven hebben inmiddels steun toegezegd. Onderdeel van het plan is dat voor een belangrijk deel van de kosten subsidie wordt aangevraagd.
Het bestuur van Heurns Belang steunt het voorstel van de werkgroep unaniem, de leden van Heurns Belang besluiten tijdens de ledenvergadering of het plan tot uitvoering komt.

De ledenvergadering start om 19.30 uur en wordt gehouden in de grote zaal van Café Bruggink.

Alle leden van het Heurns Belang zijn van harte welkomen het bestuur roept de leden op om aanwezig te zijn.