Startbijeenkomst uitwerkgroepen Dorpsplan De Heurne

Als vervolg op de presentatie van het Dorpsplan op 22 mei jl. is donderdagavond 20 juni j.l. de startbijeenkomst gehouden voor de te vormen uitwerkgroepen.
Van de circa 30 mensen! die zich hebben aangemeld voor een van de werkgroepen, zijn er ruim 20 aanwezig bij de startbijeenkomst. De overige hebben bericht van verhindering gestuurd, zij zullen alsnog worden bijgepraat. Iedereen heeft van tevoren aangegeven naar welk thema zijn/haar voorkeur uitgaat, een aantal wil eerst nog wat meer informatie.

Na een woord van welkom geeft Bas Klompenhouwer, voorzitter van Heurns Belang, aan de hand van een PowerPoint een toelichting op diverse onderdelen. Hij gaat onder andere in op de structuur en rolverdeling van de uitwerkgroepen enerzijds en Heurns Belang anderzijds en benoemt de aandachtspunten voor de te vormen werkgroepen.

Vervolgens krijgen alle aanwezigen een samenvatting van het Dorpsplan op A-3 formaat en wordt er een leespauze ingelast. Daarna gaan de mensen in kleinere (thema)groepjes verder met elkaar in gesprek. De mogelijkheid om nader met elkaar kennismaking, de gegevens uit te wisselen (app groepje aanmaken) en om alvast een eerste bijeenkomst te plannen.

Er ontstaan uiteindelijk vier uitwerkgroepen;

  1. Wonen en Duurzaamheid
  2. Leefbaarheid (Welzijn en Voorzieningen)
  3. Bedrijven, Toerisme en Natuur
  4. Verkeer en Bereikbaarheid

De mensen die verhinderd zijn, zal gevraagd worden om aan te sluiten bij een van deze groepen.

Bij elke groep is een bestuurslid van Heurns Belang vertegenwoordigd, zodat het bestuur ook de regie kan houden over het geheel.

We kunnen terugkijken op een mooie en geslaagde avond …… een goeie start!

Mocht je na het lezen van dit artikel alsnog geïnteresseerd zijn om mee te doen met een van de uitwerkgroepen, vul dan onderstaand formulier en druk op de knop verzenden.

Nb. Vooral de uitwerkgroepen Wonen & Duurzaamheid en Verkeer & Bereikbaarheid kunnen nog wel wat mensen gebruiken.