dhv-w001Historie
Het christelijk onderwijs in De Heurne heeft een geschiedenis van meer dan 125 jaar. In die tijd is er veel gebeurd. In 1972 werd in De Heurne een nieuwe school gebouwd aan de Keizerweg: De Höve. Er stond een mooi nieuw gebouw voor alle kinderen uit De Heurne en wijde omgeving. Na een grondige verbouwing en nieuwbouw nemen in februari 2004 ook de peuters hun intrek in De Höve. Per 1 augustus 2008 is De Höve één van de 19 scholen van Accentscholengroep.
De peuteropvang wordt georganiseerd door kinderopvangorganisatie Zonnekinderen.

Situering
Basisschool De Höve ligt in de kern van De Heurne. Het voedingsgebied strekt zich echter veel verder uit. Vanuit Breedenbroek en Sinderen, maar ook vanuit de dorpen Dinxperlo en Suderwick bezoeken leerlingen onze school. De reden waarom ouders/verzorgers voor onze school kiezen is heel divers. Het varieert van een bewuste keuze voor christelijk onderwijs, naar de school lekker dichtbij, tot een ‘rustige’, wat kleinere school met veel ruimte in het buitengebied. We prijzen ons gelukkig met het bos naast de school. Een prachtige plek waar kinderen volop kunnen genieten van de ruimte. Daarnaast is er sinds 2021 de samenwerking met Heurns Belang bij de ontwikkeling van het Heurns Veld. Op het Heurns Veld ontvangen onze leerlingen ook onderwijs met de nadruk op de natuur- en milieueducatie. Leerlingen van de Höve vormen het kinderbestuur van het Heurns Veld.

Waar de school voor staat
De Höve is een christelijke basisschool, die midden in de samenleving staat. De school heeft als motto: “Je bent waardevol!” We vinden dat dit geldt voor alle mensen, volwassenen en kinderen. Op deze manier proberen we de christelijke identiteit vorm te geven. Respectvol omgaan met elkaar en onze omgeving is iets dat we de kinderen willen leren.

Onderwijs
De leerlingen zijn ingedeeld volgens het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat elke groep een leerstofinhoud heeft die jaar na jaar op elkaar aansluit. Uiteraard is er ook aandacht voor kinderen die extra ondersteuning of een ander aanbod nodig hebben. Zowel voor kinderen die het wat moeilijker vinden op school , als voor kinderen die juist wat extra uitdaging kunnen gebruiken. We werken meestal met combinatieklassen, dat wil zeggen dat twee leerjaren met elkaar een groep vormen. Ook wordt er veel groep doorbrekend gewerkt. U kunt uw zoon of dochter bij ons aanmelden vanaf het moment dat hij of zij drie jaar is geworden, zie hiervoor https://dehove.nl/aanmelden.

Oudervereniging De Höve
De Höve kent een grote betrokkenheid van ouders, maar ook van andere inwoners van De Heurne. Mede dankzij de inzet van vele ouders en andere vrijwilligers worden de kinderen extra activiteiten aangeboden, worden er klussen gedaan op en rond school en worden materialen ter beschikking gesteld.
De oudervereniging heeft o.a. als taken: het organiseren van diverse (buiten)schoolse activiteiten in samenspraak met school en het klankbord zijn van de schooldirecteur.