Oudervereniging De Hóve

dhv-w001Historie
Het christelijk onderwijs in De Heurne heeft een geschiedenis van meer dan 125 jaar. In die tijd is er veel gebeurd. In 1972 werd in De Heurne een nieuwe school gebouwd aan de Keizerweg: De Höve. Er stond een mooi nieuw gebouw voor alle kinderen uit De Heurne en wijde omgeving. Na een grondige verbouwing en nieuwbouw nemen in februari 2004 ook de peuters hun intrek in De Höve. Met ingang van het schooljaar 2007 – 2008 is de buitenschoolse opvang op school gerealiseerd. Per 1 augustus 2008 is De Höve één van de 19 scholen van Accentscholengroep.

Situering
Basisschool De Höve ligt in de kern van De Heurne. Het voedingsgebied strekt zich echter veel verder uit. Vanuit Breedenbroek en Sinderen, maar ook vanuit de dorpen Dinxperlo en Suderwick bezoeken leerlingen onze school. De reden waarom ouders/verzorgers voor onze school kiezen is heel divers. Het varieert van een bewuste keuze voor christelijk onderwijs, naar de school lekker dichtbij, tot een ‘rustige‘, wat kleinere school met veel ruimte in het buitengebied. We prijzen ons gelukkig met het bos naast de school. Een prachtige plek waar kinderen volop kunnen genieten van de ruimte.

Waar de school voor staat
De Höve is een christelijke basisschool, die midden in de samenleving staat. De school heeft als motto: “Je bent waardevol!” We vinden dat dit geldt voor alle mensen, volwassenen en kinderen. We worden waardevol gevonden door God en door de mensen om ons heen en we mogen dat teruggeven aan iedereen om ons heen door respectvol met elkaar om te gaan. Op deze manier proberen we de christelijke identiteit vorm te geven. Respectvol omgaan met elkaar en onze omgeving is iets dat we de kinderen willen leren.

Onderwijs
De leerlingen zijn ingedeeld volgens het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat elke groep een leerstofinhoud heeft die jaar na jaar op elkaar aansluit. Uiteraard is er ook aandacht voor kinderen die extra ondersteuning of een ander aanbod nodig hebben. Zowel voor kinderen die het wat moeilijker vinden op school , als voor kinderen die juist wat extra uitdaging kunnen gebruiken. We werken met combinatieklassen, dat wil zeggen dat twee leerjaren met elkaar een groep vormen. U kunt uw zoon of dochter bij ons aanmelden vanaf het moment dat hij of zij drie jaar is geworden, zie hiervoor http://dehove.nl/aanmelden.

Oudervereniging De Höve
De Höve kent een grote betrokkenheid van ouders, maar ook van andere inwoners van De Heurne. Mede dankzij de inzet van vele ouders en andere vrijwilligers worden de kinderen extra activiteiten aangeboden, worden er klussen gedaan op en rond school en worden materialen ter beschikking gesteld.
De oudervereniging heeft o.a. als taken: het organiseren van diverse (buiten)schoolse activiteiten in samenspraak met school en het klankbord zijn van de schooldirecteur.

Slecht of geen mobiel bereik

Geen of slecht mobiel bereik kan verschillende oorzaken hebben. Eén van de belangrijkste oorzaken is dat er obstakels zijn tussen jouw mobiele telefoon en de zendmast, zoals:
– Gebouwen
– Bomen
– Betonnen muren en plafonds
– Metalen leidingen en liftkooien

Gelukkig zijn er manieren om je bereik te verbeteren. Wij geven 5 tips;

Tip 1: Probeer een andere locatie
Misschien een open deur, maar zoek een plek met beter bereik. Bijvoorbeeld bij het raam of op een hogere verdieping. Loop bij slecht bereik zo min mogelijk rond. Ga naar buiten, het bereik is buiten namelijk beter dan binnenshuis.

Tip 2: Telefoon uit de buurt van apparaten
Andere elektronische apparaten kunnen de ontvangst verstoren, waardoor je geen bereik kan hebben. Denk hierbij aan een laptop, tablet, koffiezetapparaat en andere elektronica.

Tip 3: Kies een andere netwerkmodus
Probeer of je met een andere netwerkmodus beter bereik hebt. Bij de meeste toestellen kun je kiezen uit 3G (UMTS) en 4G (LTE).

Tip 4: Start je telefoon opnieuw op
De smartphone is vergelijkbaar met een computer. Daarom is het belangrijk om deze regelmatig opnieuw op te starten. Zet je telefoon helemaal uit. Zet je telefoon daarna weer aan. In veel gevallen lost opnieuw opstarten het probleem op.

Tip 5: Controleer of er een storing is
Bekijk de actuele storingen en werkzaamheden bij jou in de buurt. Via coveragechecker.nl kun je zelf bekijken hoe het bereik in jouw regio is en of je bijvoorbeeld in een ‘blind spot’ zit.