Hartveilig Wonen in De Heurne.
Sinds een aantal jaren hangen er in De Heurne drie AEDS die kunnen worden ingezet bij de reanimatie van een onwel geworden persoon.

Deze AEDS hangen bij: Brandstoffenhandel Heinen aan de Teunismolenweg 6, bij Cafe Bruggink aan de Caspersstraat 2 en bij school De Höve aan de keizerweg 2. Alle drie AEDS zijn 24 uur per dag inzetbaar voor een reanimatie. Daarnaast stelt de firma Aalbers aan de Lageheurnseweg 29 hun AED tijdens de bedrijfsuren ook beschikbaar voor dringende hulp buiten het bedrijf.

 

AED
Een Automatisch Externe Defibrillator, afgekort een AED, is een toestel dat gebruikt wordt bij een persoon met een acute circulatiestilstand. Met een AED kunt u een elektrische schok toedienen om het hart weer in een normaal ritme te brengen. Het is belangrijk om een hartstilstand zo snel mogelijk te herkennen en zo snel mogelijk hulp te bieden.
aed-w250
U herkent een AED aan het volgende beeldmerk:

 

Bedienen van een AED
U kunt een AED leren bedienen. Een AED in combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kan levens redden. Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken in een noodsituatie. Een training helpt om in noodgevallen snel en goed te handelen.

 

Hoe werkt Hartveilig wonen
Wanneer iemand onwel wordt en mogelijk een acute circulatiestilstand heeft, is snelle hulp van levensbelang. Hartveilig wonen is een hulpsysteem waarbij vrijwilligers snel ter plaatse kunnen zijn om iemand te reanimeren, in afwachting van de ambulance. Als vrijwilligers gebruik kunnen maken van een Automatisch Externe Defibrillator (AED) is de overlevingskans nog groter. Het apparaat geeft het slachtoffer, indien nodig, een stroomstoot waardoor de circulatie weer hersteld kan worden.