In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de rechtmatige eigenaar van deze website te weten het Heurns Belang;
  • gebruik(en): geautoriseerd en verantwoordelijk gebruik van deze website;
  • u: gebruiker (bezoeker) van deze website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud, bestanden, presentaties, formulieren, foto’s e.a.;
  • het onderstaande is van toepassing op de volledige website die u thans (al dan niet deels) bekijkt.

Door deze website en de daarvan deel uit makende content te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de presentatie op deze website.

De eigenaar is op generlei wijze aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar kan worden verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan welke zich op onze website bevinden maken inbreuk op intellectuele rechten.

Het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen is eerst toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Lees hier ons Privacy Statement