Skip to main content

Lancering Dorpsplan

Lancering Dorpsontwikkelingsplan De Heurne
Wat een geweldige avond was het woensdag de 22e mei. Zaal Bruggink was tot aan de nok toe gevuld, meer dan 170 belangstellenden waren gekomen om de presentatie van het Dorpsontwikkelingsplan De Heurne bij te wonen. Het plan met de toepasselijke titel: ‘Loat ow heuren veur De Heurne’.

Het plan werd op voortreffelijke en zeer ludieke wijze gepresenteerd door vier uit De Heurne afkomstige toneelspelers. Daarna de overhandiging van het eerste rapport door Mark Ormel, voorzitter van de Dorpswerkgroep, aan Bas Klompenhouwer, voorzitter van Heurns Belang.

Wethouder Hans te Lindert viel de eer te beurt om namens de gemeente het tweede rapport in ontvangst te mogen nemen. Hij sprak zijn bewondering uit over het werk dat de werkgroep samen met de twee procesbegeleiders van DKK (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland) heeft verricht. ‘Met dit rapport kunnen we samen (lees gemeente én de bewoners van De Heurne) verder mee’.

Vervolgens konden de bezoekers in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de Dorpswerkgroep en/of Heurns Belang over drie hoofdthema`s en konden ze zich inschrijven om mee te doen in een van de uitwerkgroepen. En natuurlijk was er volop de gelegenheid om gewoon onderling met elkaar te keuvelen. Ook mooi om te zien dat er ook veel nieuwe inwoners aanwezig waren.

Niemand ging met lege handen naar huis, iedereen heeft een rapport meegenomen. En diegene die er niet waren krijgen allemaal alsnog een rapport in de brievenbus.
Ook is het rapport via deze link te lezen.

Hoe nu verder?
Nu het rapport er ligt, is het aan de bewoners van De Heurne om met de actiepunten uit het rapport aan de slag te gaan. Er worden drie werkgroepen gevormd, te weten: Leefbaarheid, Wonen en Bedrijven/Toerisme.
We willen op donderdagavond 20 juni om half acht bij Zaal Bruggink een start maken met de uitwerkgroepen. We hebben al diverse opgaven binnen, maar kunnen er altijd meer gebruiken.

Mocht u na het lezen van het rapport denken dat er wel een thema bijzit waar u zich de komende tijd wel voor in wil zetten, schroom niet vul het formulier hieronder in of download het invulformulier en mail het naar het of geef het af bij de secretaris van Heurns Belang p/a Varsseveldseweg 9, De Heurne.

 

 

Oproep Werkgroepen

Oproep voor deelname aan uitwerkgroepen

Na oplevering van het Dorpsplan willen we met onderstaande drie uitwerkgroepen aan de slag.

1: Leefbaarheid:

Voorzieningen (Basisschool, Verenigingen,
Cafe Bruggink en Jeugd)
Welzijn (Veiligheid en voorzieningen ouderen)

2: Wonen:

Wonen (voldoende betaalbare woningen)
Verkeer en Bereikbaarheid
Duurzaamheid en Natuur

3: Bedrijven en Toerisme:

Ondernemers en Toerisme

De start van de uitwerkgroepen is op donderdagavond 20 juni om 19.30 uur bij zaal Bruggink.

Heb je interesse om aan een van deze uitwerkgroepen mee te willen doen, laat het dan even weten door het formulier hieronder in te vullen en te verzenden.

 

 

U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons.