Samenwerking met basisschool De Höve.
  

Bij de realisering van het nieuwe Heurns Veld is/wordt nauw samengewerkt met basisschool De Höve. Ook bij het gebruik van het veld is basischool De Höve een belangrijke partner.

Heurns belang vindt het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot inwoners die meedoen in De Heurne en omzien naar anderen. Inwoners die oog hebben voor hun omgeving en voor gezond eten en voldoende bewegen. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ worden de kinderen nauw betrokken bij het Heurns Veld. Zij leren organiseren, wat vrijwilligerswerk en samenwerken betekent en ook besturen.

In het kader van ‘burgerschapsvorming’ is De Höve nauw betrokken. Maar ook voor natuureducatie, sporten en bewegen of gewoon buitenles is het veld altijd beschikbaar voor De Höve.

Dat alles sluit nauw aan bij de missie van De Höve:
In onze school brengen we de kinderen kennis en vaardigheden bij, die voor hen van belang zijn. Daarbij moet ieder kind als uniek persoon tot zijn recht komen. Daarom willen we:

  • met kinderen omgaan op basis van gelijkwaardigheid
  • rollenpatronen doorbreken
  • de kinderen leren dienstbaar te zijn
  • de kinderenveiligheid bieden
  • de kinderen zoveel mogelijk zelf ontdekkend laten werken
  • de kinderen creatief laten omgaan met hun eigen mogelijkheden
  • daarvoor goed materiaal beschikbaar laten stellen.

 


Het schetsontwerp is op groter formaat te bekijken door op de schets te klikken