Heurns Veld

Laten we het Heurns Veld gaan
of gaan we er voor?

Het bestuur van Heurns Belang is door inwoners aangesproken op de slechte staat van het Heurns Veld. Het voormalige voetbalveld werd niet meer gebruikt en na verloop van tijd ook niet meer gemaaid. Een onbruikbaar veld was het gevolg.

Verschillende inwoners vrezen dat dit de zoveelste voorziening is die we kwijtraken en dan nooit meer terug komt. Tijdens en na de laatste ledenvergadering van Heurns Belang hebben verschillende personen zich aangemeld om na te denken over wat te doen met het Heurns Veld.

Toekomst Heurns Veld
Heeft het Heurns Veld toekomst en zo ja in welke vorm? In opdracht van het bestuur van Heurns Belang buigt een groepje (Maaike Idink-Bussink, Dirk-Jan Bussink, Mark Vinkenvleugel, Matthijs Almekinders en Willy Baten) zich over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Doorslaggevend is of de inwoners van De Heurne ‘iets’ met het Heurns Veld willen. Als dat niet zo is, dan kunnen we het gebruik van het veld beter teruggeven aan de gemeente.

Iedereen heeft wat mede-bewoners gepolst en ook hebben we navraag gedaan bij onze basisschool De Höve en bij jongerenvereniging CJV. De jongeren van het CJV hebben op hun jaarlijkse startavond ideeën van de jongeren verzameld en gaan die delen met het groepje van het Heurns Veld.

Bestemmings mogelijkheden
Het groepje Heurns Veld heeft in een aantal bijeenkomsten mogelijkheden voor de bestemming van het Heurns Veld besproken. We wonen en leven in het buitengebied en daarom denken we aan een combinatie van bewegen en natuur. De school heeft wel belangstelling voor een vorm van natuureducatie. Dat zou kunnen met een zogenaamd ‘tiny forest’ (een klein bosje met de afmeting van een tennisbaan). Dat bestaat uit planten, bomen en dieren die hier van nature voorkomen. Er is een buitenlokaal en kinderen zijn actief betrokken bij aanleg en onderhoud. Ook zijn ze bij toerbeurt een maand boswachter.

Verbinding tussen jong en oud
Daarnaast kunnen we een fietscrossbaantje aanleggen voor kinderen en een half voetbalveldje met kleine doelen. De jeugd kan dan op een veilige plek volop bewegen en spelen. Het voetbalveldje is tevens geschikt voor ouderen die aan ‘walking voetbal’ willen doen. En voor de wat minder sportieve ouderen die toch willen blijven bewegen (rust roest) kan een stukje van het terrein worden ingericht als ‘beweegtuin’. Zo wordt de verbinding gelegd tussen jong en oud en tussen natuur en bewegen.

Gebruik bij buitenmanifestaties
Het zou helemaal mooi zijn wanneer de diverse jaarlijkse buitenmanifestaties die De Heurne rijk is ook van het terrein gebruik zouden kunnen maken. Het gebouwtje kan dan als uitvalsbasis dienen, met eigen stroom, water en (beperkte) sanitaire voorzieningen. Dan is er voor die activiteiten ook zekerheid van de beschikbaarheid van een geschikt terrein. Want hoe meer en eigentijdser het terrein gebruikt wordt, des te langer het behouden blijft voor De Heurne. Tenzij we er geen behoefte aan hebben natuurlijk.

Uw mening is welkom
Heb je een mening over deze eerste ideeën of heb je andere suggesties? We houden ons aanbevolen! Reacties graag naar of spreek anders één van de betrokkenen aan.

De bedoeling is dat het groepje Heurns Veld voor de jaarwisseling haar mening over de toekomst van het Heurns Veld bij het bestuur van Heurns Belang indient. Heurns Belang zou dan graag op de ledenvergadering van mei 2019 een besluit willen nemen.
Wordt vervolgd.

De Heurne, september 2018

Slecht of geen mobiel bereik

Geen of slecht mobiel bereik kan verschillende oorzaken hebben. Eén van de belangrijkste oorzaken is dat er obstakels zijn tussen jouw mobiele telefoon en de zendmast, zoals:
– Gebouwen
– Bomen
– Betonnen muren en plafonds
– Metalen leidingen en liftkooien

Gelukkig zijn er manieren om je bereik te verbeteren. Wij geven 5 tips;

Tip 1: Probeer een andere locatie
Misschien een open deur, maar zoek een plek met beter bereik. Bijvoorbeeld bij het raam of op een hogere verdieping. Loop bij slecht bereik zo min mogelijk rond. Ga naar buiten, het bereik is buiten namelijk beter dan binnenshuis.

Tip 2: Telefoon uit de buurt van apparaten
Andere elektronische apparaten kunnen de ontvangst verstoren, waardoor je geen bereik kan hebben. Denk hierbij aan een laptop, tablet, koffiezetapparaat en andere elektronica.

Tip 3: Kies een andere netwerkmodus
Probeer of je met een andere netwerkmodus beter bereik hebt. Bij de meeste toestellen kun je kiezen uit 3G (UMTS) en 4G (LTE).

Tip 4: Start je telefoon opnieuw op
De smartphone is vergelijkbaar met een computer. Daarom is het belangrijk om deze regelmatig opnieuw op te starten. Zet je telefoon helemaal uit. Zet je telefoon daarna weer aan. In veel gevallen lost opnieuw opstarten het probleem op.

Tip 5: Controleer of er een storing is
Bekijk de actuele storingen en werkzaamheden bij jou in de buurt. Via coveragechecker.nl kun je zelf bekijken hoe het bereik in jouw regio is en of je bijvoorbeeld in een ‘blind spot’ zit.