Heurns Veld wint Gouden Pit!

De unieke aanpak van het Heurns Veld scoort! Via het kinderbestuur is jong en oud in De Heurne betrokken bij het nieuwe Heurnse Veld. Het veld is bedoeld om te ontmoeten, te bewegen en spelen en voor natuurbeleving en -educatie. Heel De Heurne is trots op deze nieuwe ontmoetingsplek waarvan veel gebruik wordt gemaakt.

KNHM Foundation steunt jaarlijks onder de noemer ‘Kern met Pit’ vele burgerinitiatieven in Nederland. Een jury beoordeelt alle projecten en iedereen kan stemmen op het project van voorkeur. Nadat het veld in januari al was bestempeld als beste project van Gelderland zijn wij nu in competitie met alle provinciale winnaars uitgeroepen tot beste burgerinitiatief van Nederland!

Het aantal behaalde internet stemmen bepaalt voor 50 % de uitslag en een jury de andere 50 %. De driekoppige jury was unaniem van oordeel, dat het Nieuw Heurns Veld het beste van Nederland is.
Het jury oordeel: het Nieuw Heurns veld levert een grote bijdrage aan het vitaal houden van de lokale gemeenschap. Samen dingen doen en leren en nieuwe verbindingen tot stand brengen via een breed gedragen ontmoetingsplek. En actief burgerschap van de jeugd bevorderen.
Een project met een hoog het ambitieniveau niveau. Met een begroting van bijna € 80.000,- en de inzet van heel veel vrijwilligers is het een complex project. Vandaar een hoge score. Echt een project gedragen door hele gemeenschap!

De prijs werd zaterdag 5 juni in de namiddag via een livestream event met alle provinciewinnaars bekend gemaakt. Vervolgens reed een heuse discobus het terrein op en reikte KNHM voorzitter Annemarie Jorritsma de prijs uit aan het kinderbestuur.

 

Bijna 2.400 personen hebben hun stem op het Heurns Veld uitgebracht.

Iedereen bedankt voor de steun en stemmen en uiteraard van harte welkom om het resultaat te bekijken en te ervaren.


deheurne-w300Leefbaarheid
Eén van de belangrijkste thema’s voor Heurns-Belang is leefbaarheid, wat is leefbaarheid en wat kunnen we er mee? Hierbij kunnen we ons de volgende vragen stellen

  • Hoe behouden wij dit voor De Heurne?
  • Waar moeten we dan aandenken?
  • Wat kunnen we er met z’n allen mee?
  • Hoe versterken we de onderlinge band?

Denk hierbij dan aan o.a. het behouden van onze peuterspeelzaal en school de Höve. Hoe kunnen de verschillende verenigingen blijven bestaan o.a. het Oranjefeest, de werkgelegenheid en het voort bestaan van de agrarische sector. Hoe houden we de jongeren in De Heurne en wat kunnen we bieden voor onze oudere inwoners nu ze langer thuis moeten blijven wonen.

 

ovv-w8001