Start

Vrijwilligers gezocht voor realiseren toekomstig Heurns Veld

Het voormalige voetbalveld in De Heurne wordt al enige tijd niet meer gebruikt. Een werkgroep van leden van Heurns Belang heeft een voorstel gedaan voor een ander gebruik van het veld. De kinderen in De Heurne spelen daarbij een centrale rol. Het voorstel is door leden op de vergadering van 9 mei met zeer grote meerderheid aangenomen. Van alle kanten is steun en hulp toegezegd voor de realisatie van de voornemens. Er wordt ook gewerkt aan het aanvragen van subsidie om de plannen volledig uit te kunnen voeren. Voor het op onderdelen uitwerken van de plannen in werkgroepen zoeken wij enthousiaste en beschikbare vrijwilligers, die ook inzicht en kennis hebben van het betreffende onderdeel.

In De Heurne is het prima wonen, kleinschalig en we kunnen goed met elkaar overweg. Veel mensen zijn bereid om een ander een handje te helpen wanneer dat nodig is. Juist dáár willen we zuinig op zijn. Ook willen we dat kinderen van jongs af aan spelenderwijs kunnen ervaren dat dingen doen en samenwerken voor en met elkaar belangrijk is. De kinderen zelf geven aan dat natuur en bewegen belangrijk voor ze is.

Het idee is om de ruimte van het voetbalveld te gebruiken voor een eigen plek om spelenderwijs met natuur en bewegen bezig te zijn. Voor het natuurelement gaat het om een klein inheems bosje (zogenaamd ‘tiny forest’ van IVN) met een groente / bloemen en insectentuin. Het doel is jong en oud te laten beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Zelf leren en samen doen staan centraal. Er is een buitenlokaal en kinderen zijn actief betrokken bij aanleg en onderhoud. Ook zijn ze bij toerbeurt boswachter’ (toezicht houder).

Het huidige kleedlokaal zal worden aangepast tot een binnenlokaal zodat kinderen en begeleiders ook bij slecht weer terecht kunnen.

Bewegen en sporten kan op een trapveldje met kleine doelen en er komt een speelveld met een kleine fietscrossbaan, een hindernisbaantje en misschien een verhard deel voor skeeleren. Ruimte om op een veilige en eigen plek volop te bewegen.

De open ruimte kan ook worden gebruikt voor kleinere evenementen zoals de Heurnse Slag of een familiereünie.

De kinderen willen graag dat we deze plannen ‘met z’n allen waarmaken’. Uiteraard met ondersteuning, begeleiding en hulp van volwassen vrijwilligers. Het veld is er natuurlijk ook voor ouderen die willen blijven bewegen: een stukje van het terrein kan worden ingericht als ‘beweegtuin’. Zo wordt de verbinding gelegd tussen jong en oud en tussen natuur en bewegen.

Basisschool De Höve is nauw betrokken bij het plan en zal het natuurdeel van het veld gebruiken voor natuureducatie.
De gemeente en veel Heurnse ondernemers hebben hun medewerking toegezegd.

Vrijwilligers gevraagd
Inmiddels is een regiegroep gevormd die een aantal algemene zaken oppakt, zoals het hoofdontwerp, subsidieaanvraag, exploitatiebegroting, (kinder-)bestuur en beheer, het overleg met school en gemeente en de coördinatie van drie werkgroepen. De drie werkgroepen werken ieder een onderdeel verder uit en zorgen in een latere fase ook voor de uitvoering van ‘hun onderdeel’. Er is een werkgroep voor het gebouw, een werkgroep voor alles wat met natuur te maken heeft en tenslotte een werkgroep voor het bewegen en kleine evenementen
Werkgroep Gebouw: deze richt zich op het aanpassen van het gebouw en het geschikt maken als
binnenlokaal voor de kinderen, werk-/bespreekruimte voor begeleiders/vrijwilligers toiletgelegenheid, keukentje en opslagruimte/berging
Werkgroep Natuur: houdt zich met name bezig met de voorbereiding en aanleg van het ‘tiny forest’ met buitenlokaal, de bloemen/insectentuin, groentetuin en de verbindingszones
Werkgroep Bewegen, Evenementen en Sport: doet de voorbereiding en realisatie van onder andere het trapveld, de speelweide met natuurlijke hindernissen, het fietscrossbaantje en wellicht de skeelerbaan. Maakt een zodanige indeling dat er gelegenheid is voor kleinere evenementen.

We streven er naar dat iedere werkgroep bestaat uit 5 tot 7 personen. Met name voor de werkgroep Gebouw zoeken we nog vrijwilligers, maar er zijn ook nog enkele plekken onbezet bij de andere werkgroepen. In een latere fase zullen de werkgroepen ook vrijwilligers zoeken voor uitvoerende werkzaamheden en onderhoud.

Wilt u ook in samenwerking met de kinderen – een bijdrage leveren aan een nieuwe bestemming van het Heurns Veld? Neem dan even contact op met de vaste leden van de regiegroep:

Bennie Bruggink, tel. 06-20 56 27 59 of mail
Brenda Berendsen, email
Matthijs Almekinders, tel. 06-538 599 18
Mailen naar het of aanmelden via de contact pagina op deze site mag natuurlijk ook!