Bomenstichting Achterhoek: Heurns Veld is Groenste Project 2020

Ieder jaar wordt door de Bomenstichting Achterhoek op boomfeestdag een prijs uitgereikt. Die prijs is voor het Groenste Project van het afgelopen jaar. En volgens de Bomenstichting Achterhoek is dat het Heurns Veld. Zij vinden het omvormen van een oud voetbalveld tot een multifunctioneel veld voor jong en oud een verrijking van de natuur. De prijs bestaat uit een boom naar keuze voor € 125,00.

Natuurlijk accepteren we de prijs met gepaste trots. Het is een erkenning dat we goed bezig zijn en een stimulans om door te gaan.

Er volgt nog nader overleg hoe we de prijsuitreiking in het najaar gaan organiseren. Het kinderbestuur zal daar uiteraard ook een rol in spelen.

Voorzitter Bennie Bruggink heeft de Bomenstichting alvast hartelijk bedankt voor de uitverkiezing

 


deheurne-w300Leefbaarheid
Eén van de belangrijkste thema’s voor Heurns-Belang is leefbaarheid, wat is leefbaarheid en wat kunnen we er mee? Hierbij kunnen we ons de volgende vragen stellen

  • Hoe behouden wij dit voor De Heurne?
  • Waar moeten we dan aandenken?
  • Wat kunnen we er met z’n allen mee?
  • Hoe versterken we de onderlinge band?

Denk hierbij dan aan o.a. het behouden van onze peuterspeelzaal en school de Höve. Hoe kunnen de verschillende verenigingen blijven bestaan o.a. het Oranjefeest, de werkgelegenheid en het voort bestaan van de agrarische sector. Hoe houden we de jongeren in De Heurne en wat kunnen we bieden voor onze oudere inwoners nu ze langer thuis moeten blijven wonen.

 

ovv-w8001