Start

Rabobank Clubkas Camagne
Ook in 2019 organiseert de Rabobank Clubkas Campagne. Bij de Rabobank Clubkas Campagne brengen leden van de Rabobank stemmen uit op hun favoriete stichting of vereniging (hierna club). Hoe meer stemmen de clubs krijgen, hoe groter de bijdrage is die ze ontvangen. Met de bijdrage kunnen clubs activiteiten realiseren die de leefbaarheid in de Achterhoek ten goede komen.

 

Stem op het Heurns Belang!
Rabobank-leden kunnen t/m 19 sept. hun stem (max.2 per vereniging) uitbrengen.
Het bestuur van het Heurns Belang heeft veel plannen en hoopt uiteraard op veel stemmen!

 

 

Vrijwilligers gezocht voor realiseren toekomstig Heurns Veld

Het voormalige voetbalveld in De Heurne wordt al enige tijd niet meer gebruikt. Een werkgroep van leden van Heurns Belang heeft een voorstel gedaan voor een ander gebruik van het veld. De kinderen in De Heurne spelen daarbij een centrale rol. Het voorstel is door leden op de vergadering van 9 mei met zeer grote meerderheid aangenomen. Van alle kanten is steun en hulp toegezegd voor de realisatie van de voornemens. Er wordt ook gewerkt aan het aanvragen van subsidie om de plannen volledig uit te kunnen voeren. Voor het op onderdelen uitwerken van de plannen in werkgroepen zoeken wij enthousiaste en beschikbare vrijwilligers, die ook inzicht en kennis hebben van het betreffende onderdeel.

Het idee is om de ruimte van het voetbalveld te gebruiken voor een eigen plek om spelenderwijs met natuur en bewegen bezig te zijn. Voor het natuurelement gaat het om een klein inheems bosje (zogenaamd ‘tiny forest’ van IVN) met een groente / bloemen en insectentuin. Het doel is jong en oud te laten beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Zelf leren en samen doen staan centraal.

 

Vrijwilligers gevraagd
Inmiddels is een regiegroep gevormd die een aantal algemene zaken oppakt, zoals het hoofdontwerp, subsidieaanvraag, exploitatiebegroting, (kinder-)bestuur en beheer, het overleg met school en gemeente en de coördinatie van drie werkgroepen. De drie werkgroepen werken ieder een onderdeel verder uit en zorgen in een latere fase ook voor de uitvoering van ‘hun onderdeel’. Er is een werkgroep voor het gebouw, een werkgroep voor alles wat met natuur te maken heeft en tenslotte een werkgroep voor het bewegen en kleine evenementen

Wilt u ook in samenwerking met de kinderen – een bijdrage leveren aan een nieuwe bestemming van het Heurns Veld? Neem dan even contact op met de vaste leden van de regiegroep:

Bennie Bruggink, tel. 06-20 56 27 59 of mail
Brenda Berendsen, email
Matthijs Almekinders, tel. 06-538 599 18
Mailen naar het of aanmelden via de contact pagina op deze site mag natuurlijk ook!