Algemene Ledenvergadering Heurns Belang

Op woensdagavond 24 mei 2023 a.s. wordt in zaal Bruggink in de Heurne de Algemene Ledenvergadering van het Heurns Belang gehouden. Alle leden hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging gehad.

De aanvang is 19.15 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Voor de pauze worden de algemene punten behandeld zoals wijzigingen kinderbestuur, notulen vorige ledenvergadering, vaststelling jaarstukken en de bestuursmededelingen. Na de pauze zal Mark Ormel, voorzitter van de Dorpswerkgroep, ons bijpraten over de voortgang van het op te stellen Dorpsontwikkelingsplan

Uitnodiging agenda ALV 24 mei 2023 incl verkort jaaroverzicht

 

 

Leefbaarheid

deheurne-w300Eén van de belangrijkste thema’s voor Heurns-Belang is leefbaarheid, wat is leefbaarheid en wat kunnen we er mee? Hierbij kunnen we ons de volgende vragen stellen

  • Hoe behouden wij dit voor De Heurne?
  • Waar moeten we dan aandenken?
  • Wat kunnen we er met z’n allen mee?
  • Hoe versterken we de onderlinge band?

Denk hierbij dan aan o.a. het behouden van onze peuterspeelzaal en school de Höve. Hoe kunnen de verschillende verenigingen blijven bestaan o.a. het Oranjefeest, de werkgelegenheid en het voort bestaan van de agrarische sector. Hoe houden we de jongeren in De Heurne en wat kunnen we bieden voor onze oudere inwoners nu ze langer thuis moeten blijven wonen.

 

ovv-w8001