Start

deheurne-w300Leefbaarheid
Eén van de belangrijkste thema’s voor Heurns-Belang is leefbaarheid, wat is leefbaarheid en wat kunnen we er mee? Hierbij kunnen we ons de volgende vragen stellen

  • Hoe behouden wij dit voor De Heurne?
  • Waar moeten we dan aandenken?
  • Wat kunnen we er met z’n allen mee?
  • Hoe versterken we de onderlinge band?

Denk hierbij dan aan o.a. het behouden van onze peuterspeelzaal, school de Höve en buitenschoolse opvang. Hoe kunnen de verschillende verenigingen blijven bestaan o.a. het Oranjefeest, de werkgelegenheid en het voort bestaan van de agrarische sector. Hoe houden we de jongeren in De Heurne en wat kunnen we bieden voor onze oudere inwoners nu ze langer thuis moeten blijven wonen.

 


Welkom in De Heurne

Hoe fijn is het om als nieuwe inwoner van De Heurne je welkom te voelen in ons dorp?

Hoe prettig is het wanneer je nieuw bent in De Heurne en je gezien en welkom wordt geheten door de inwoners. Dit welkom heten gebeurt al vaak in de vorm van een bloemetje namens de buurt, een kaartje in de bus of versierde dennetjes voor de deur.
Dit zegt iets over De Heurne, over de betrokkenheid en de aandacht die er is voor elkaar.
Het Heurns Belang denkt dat zij hier ook hun steentje in bij kan dragen. Het idee is om ….. Lees hier meer.

 

ovv-w8001