Start

Extra Algemene Ledenvergadering

Aan onze leden,

In verband met een voorgenomen wijziging van de statuten nodigt het bestuur u uit voor een Extra Algemene Ledenvergadering van de vereniging Heurns Belang.
Deze vergadering wordt gehouden op
dinsdag 17 december 2019 in de Haltezaal van café
Bruggink,
aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19:45 uur.

AGENDA

  1. Opening door de voorzitter
  2. Voorstel wijziging statuten vereniging Heurns Belang inclusief mondelinge toelichting: Aankondiging en uitnodiging extra leden vergadering van de vereniging Heurns Belang
  3. Stemming en vervolgens besluit over het voorstel statutenwijziging
  4. Stand van zaken en ontwikkelingen herinrichting Heurns Veld, tevens gelegenheid voor
    vragen
  5. Verzoek tot machtiging voor aangaan pachtovereenkomst Heurns Veld volgens toelichting
  6. Mededelingen door het bestuur
  7. Rondvraag
  8. Sluiting van de vergadering.

Twee belangrijke stukken voor deze vergadering zijn hieronder te downloaden:

1- Aankondiging ledenvergadering 2019

2- Gewijzigd concept statutenwijziging Vereniging Heurns Belang

 

 

 

 

 

 


Welkom in De Heurne

Hoe fijn is het om als nieuwe inwoner van De Heurne je welkom te voelen in ons dorp?

Hoe prettig is het wanneer je nieuw bent in De Heurne en je gezien en welkom wordt geheten door de inwoners. Dit welkom heten gebeurt al vaak in de vorm van een bloemetje namens de buurt, een kaartje in de bus of versierde dennetjes voor de deur.
Dit zegt iets over De Heurne, over de betrokkenheid en de aandacht die er is voor elkaar.
Het Heurns Belang denkt dat zij hier ook hun steentje in bij kan dragen. Het idee is om ….. Lees hier meer.