Het corona-virus en de overheidsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn, gaan ook niet voorbij aan het Heurns Belang.

Mededelingen over:

  • Fietstocht
  • Agemene ledenvergadering
  • Bestuur en
  • Heurns Veld

Jaarlijkse fietstocht
Uiteraard staat de veiligheid van de inwoners van De Heurne ook bij Heurns Belang voorop. Daarom heeft het bestuur besloten de jaarlijkse fietstocht, gepland op 30 mei 2020, niet door te laten gaan.

Algemene Ledenvergadering Heurns Belang 2020
Een ander jaarlijks terugkerende bijeenkomst is de Algemene Ledenvergadering van vereniging Heurns Belang. Het bestuur had zich voorgenomen deze vergadering op 14 mei aanstaande te houden. Ook de Algemene Ledenvergadering kan niet doorgaan vanwege de maatregelen in het kader van voorkoming van corona besmettingen. Iedere vereniging is verplicht binnen een bepaalde termijn een algemene ledenvergadering te houden waarbij onder andere verantwoording wordt afgelegd over het afgelopen jaar en inzicht wordt gegeven in de financiën. ‘Digitaal’ deze vergadering alsnog houden is momenteel niet toegestaan. Het bestuur geeft overigens de voorkeur aan uitstellen in plaats van digitaal vergaderen. We zullen de vergadering – zo mogelijk – later dit jaar houden. De overheid zal de wetgeving zodanig aanpassen dat alle verenigingen in Nederland zich aan de wettelijke verplichtingen kunnen houden.
Zodra bekend is wanneer ledenvergaderingen weer zijn toegestaan, zullen wij een datum bepalen en de leden uitnodigen.

Kandidaat-Bestuurslid
Recentelijk hebben we Bas Klompenhouwer bereid gevonden om het bestuur van Heurns Belang te versterken. We hadden Bas graag op de algemene ledenvergadering ter benoeming aan de leden willen voordragen. Nu dat voorlopig niet kan, zal Bas als inkomend bestuurslid alvast ‘meedraaien’ met het bestuur, maar nog niet deelnemen aan formele besluitvorming. Bij de eerstvolgende ledenvergadering wordt Bas als bestuurslid voorgedragen.

Heurns Veld
Ook de werkzaamheden voor het Heurns Veld worden beïnvloed door de beperkende maatregelen waaraan iedereen gebonden is. De activiteiten staan op een lager pitje. Er gebeurt wel het een en ander, maar de voortgang is aanzienlijk minder dan we hadden gewild. We hopen dat er binnen afzienbare termijn weer meer ruimte ontstaat om veilig activiteiten uit te voeren. We proberen iedereen via verschillende kanalen op de hoogte te houden.


 

deheurne-w300Leefbaarheid
Eén van de belangrijkste thema’s voor Heurns-Belang is leefbaarheid, wat is leefbaarheid en wat kunnen we er mee? Hierbij kunnen we ons de volgende vragen stellen

  • Hoe behouden wij dit voor De Heurne?
  • Waar moeten we dan aandenken?
  • Wat kunnen we er met z’n allen mee?
  • Hoe versterken we de onderlinge band?

Denk hierbij dan aan o.a. het behouden van onze peuterspeelzaal en school de Höve. Hoe kunnen de verschillende verenigingen blijven bestaan o.a. het Oranjefeest, de werkgelegenheid en het voort bestaan van de agrarische sector. Hoe houden we de jongeren in De Heurne en wat kunnen we bieden voor onze oudere inwoners nu ze langer thuis moeten blijven wonen.

 

ovv-w8001