Heurns-Belang is opgericht op 22 mei 1975, in de statuten werd toen opgenomen in artikel 2:

“De vereniging heeft ten doel de algemene belangen van De Heurne te bewaken en te bevorderen, teneinde de leefbaarheid te waarborgen en de onderlinge band te versterken.”

Het huidige bestuur van Heurns-Belang streeft daar nu nog steeds naar en wil zich daar ook volledig voor inzetten. Als bestuur zijn we niet dagelijks bezig met deze zaken. Naast de gewone vergaderingen die wij ongeveer één keer in de zeven weken houden zijn er tussen door zijn er ook commissievergaderingen. Dat betreft dan commissies waarin we vertegenwoordigd zijn in de gemeente Aalten en/of het contact met de gemeentelijke ambtenaren.
Als bestuur kunnen we dit niet allemaal alleen en vragen daarom ook de medewerking van de inwoners van De Heurne om met ons mee te denken en ons te helpen om het mogelijk te maken zodat iedereen met plezier in De Heurne kan wonen.

 

Het huidige (2022) bestuur bestaat uit:

Voorzitter
Bas Klompenhouwer
Tel. 06-48616232

Secretaris
Dick Hengeveld
Tel. 0315-617684

Penningmeester
Thea Lammers-Westerveld
Tel. 0315-653858

Bestuurslid
Brenda Berendsen-Hengeveld

Bestuurslid
Bram Boland

Bestuurslid
Marjolein Bruggeman

Bestuurslid
Maarten van der Wouden

 

Bestuur Heurns belang;