ANBI gegevens 2019;

Naam instelling: Vereniging Heurns Belang
RSIN nummer: 816440268
Vereniging Heurns Belang is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

Contactgegevens:
adres: Spekkendijk 27, 7095 CE De Heurne
mailadres:
telefoonnummer: 0315 652574

 

Doelstelling:
De algemene belangen van (inwoners en verenigingen van) De Heurne te bewaken en bevorderen, teneinde de leefbaarheid te waarborgen en de onderlinge band te versterken

 

Hoofdlijnen Beleidsplan:

  • goed luisteren naar en het traceren van individueel belang overstijgende behoeften van leden van de Heurnse gemeenschap
  • inzetten op belangen van alle groeperingen in De Heurne
  • het waar nodig vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van leden en verenigingen van de Heurnse gemeenschap naar instanties
  • behoud en waar mogelijk uitbreiding van noodzakelijke voorzieningen
  • het stimuleren van de ‘samenredzaamheid’ van de Heurnse gemeenschap
  • aandacht voor en preventieve actie met betrekking tot leefbaarheid en samenhang in De Heurne
  • specifieke aandacht voor inwoners die (nog) minder gehoord worden met als speerpunt de jeugd
  • communiceren, in contact blijven met en verantwoording afleggen aan de Heurnse gemeenschap
  • het toegankelijk houden van het lidmaatschap voor inwoners van De Heurne

 

Functies en namen bestuurders:
Voorzitter: Bennie Bruggink
Penningmeester: Henk Lammers
Secretaris: Matthijs Almekinders
Bestuurslid: Brenda Berendsen-Hengeveld
Bestuurslid: Bram Boland
Bestuurslid: Bram Erinkveld
Bestuurslid: Daniëlle Ruessink

 

Beloningsbeleid:
De vereniging Heurns Belang heeft geen medewerkers in dienst en geen der bestuursleden ontvangt een vergoeding voor geleverde inspanningen, noch in geld, noch in natura.

 

Bekijk hier (klik) het verslag van uitgeoefende activiteiten 2019

Bekijk hier (klik) de financiële verantwoording 2019