ANBI gegevens 2020

 

ALGEMEEN
De inspecteur der Belastingen heeft het Heurns Belang aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften en schenkingen onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Deze status brengt een aantal verplichtingen met zich mee, zoals publicatie van bepaalde informatie op de website.

OFFICIELE NAAM
Vereniging Heurns Belang

PUBLIEK BEKENDE NAAM
Heurns Belang

NAAM BIJ DE BELASTINGDIENST
Vereniging Heurns Belang

RSIN NUMMER
816440268

POSTADRES
Varsseveldseweg 9
7095 AR  De Heurne

TELEOONNUMMER
0315 617684

EMAIL

DOELSTELLING HEURNS BELANG
De algemene belangen van (inwoners en verenigingen van) De Heurne te bewaken en bevorderen, teneinde de leefbaarheid te waarborgen en de onderlinge band te versterken

BESTUURSSAMENSTELLING
De samenstelling van het bestuur tonen.

BELONINGSBELEID
De vereniging Heurns Belang heeft geen medewerkers in dienst en geen der bestuursleden ontvangt een vergoeding voor geleverde inspanningen, noch in geld, noch in natura.

ANBI STANDAARDFORMULIER PUBLICATIEPLICHT 2020
standaardformulier boekjaar 2020 downloaden

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN
Activiteitenverslag 2020 downloaden.

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Financieel jaaroverzicht 2020 downloaden.