ANBI

Naam instelling: Vereniging Heurns Belang

RSIN nummer: 816440268

 

Contactgegevens:
bezoekadres: Welskerveen 7, 7095 CD De Heurne
postadres: Spekkendijk 27, 7095 CE De Heurne
mailadres:
telefoonnummer: 0315-640850

 

Doelstelling:
De algemene belangen van (inwoners en verenigingen van) De Heurne te bewaken en bevorderen, teneinde de leefbaarheid te waarborgen en de onderlinge band te versterken

 

Hoofdlijnen Beleidsplan:

  • goed luisteren naar en het traceren van individueel belang overstijgende behoeften van leden van de Heurnse gemeenschap
  • inzetten op belangen van alle groeperingen in De Heurne
  • het waar nodig vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van leden en verenigingen van de Heurnse gemeenschap naar instanties
  • behoud en waar mogelijk uitbreiding van noodzakelijke voorzieningen
  • het stimuleren van de ‘samenredzaamheid’ van de Heurnse gemeenschap
  • aandacht voor en preventieve actie met betrekking tot leefbaarheid en samenhang in De Heurne
  • specifieke aandacht voor inwoners die (nog) minder gehoord worden met als speerpunt de jeugd
  • communiceren, in contact blijven met en verantwoording afleggen aan de Heurnse gemeenschap
  • het toegankelijk houden van het lidmaatschap voor inwoners van De Heurne

 

Functies en namen bestuurders:
Voorzitter: Bennie Bruggink
Penningmeester: Henk Lammers
Secretaris: Matthijs Almekinders
Bestuurslid: Daniëlle Ruessink
Bestuurslid: Bram Erinkveld
Bestuurslid: Bram Boland
Bestuurslid: Brenda Berendsen –  Hengeveld

 

Beloningsbeleid:
De vereniging Heurns Belang heeft geen medewerkers in dienst en geen der bestuursleden ontvangt een vergoeding voor geleverde inspanningen, noch in geld, noch in natura.

 

Bekijk hier (klik) het verslag van uitgeoefende activiteiten 2018

Bekijk hier (klik) de financiële verantwoording 2018

Slecht of geen mobiel bereik

Geen of slecht mobiel bereik kan verschillende oorzaken hebben. Eén van de belangrijkste oorzaken is dat er obstakels zijn tussen jouw mobiele telefoon en de zendmast, zoals:
– Gebouwen
– Bomen
– Betonnen muren en plafonds
– Metalen leidingen en liftkooien

Gelukkig zijn er manieren om je bereik te verbeteren. Wij geven 5 tips;

Tip 1: Probeer een andere locatie
Misschien een open deur, maar zoek een plek met beter bereik. Bijvoorbeeld bij het raam of op een hogere verdieping. Loop bij slecht bereik zo min mogelijk rond. Ga naar buiten, het bereik is buiten namelijk beter dan binnenshuis.

Tip 2: Telefoon uit de buurt van apparaten
Andere elektronische apparaten kunnen de ontvangst verstoren, waardoor je geen bereik kan hebben. Denk hierbij aan een laptop, tablet, koffiezetapparaat en andere elektronica.

Tip 3: Kies een andere netwerkmodus
Probeer of je met een andere netwerkmodus beter bereik hebt. Bij de meeste toestellen kun je kiezen uit 3G (UMTS) en 4G (LTE).

Tip 4: Start je telefoon opnieuw op
De smartphone is vergelijkbaar met een computer. Daarom is het belangrijk om deze regelmatig opnieuw op te starten. Zet je telefoon helemaal uit. Zet je telefoon daarna weer aan. In veel gevallen lost opnieuw opstarten het probleem op.

Tip 5: Controleer of er een storing is
Bekijk de actuele storingen en werkzaamheden bij jou in de buurt. Via coveragechecker.nl kun je zelf bekijken hoe het bereik in jouw regio is en of je bijvoorbeeld in een ‘blind spot’ zit.