H.S.V.

De Heurnse Schiet Vereniging is opgericht op 16 Sept 1953 en het idee hiervoor is ontstaan tijdens het Heurns Oranjefeest.

Zoals gebruikelijk werden en worden daar jaarlijks ook wedstrijden gehouden in het schieten op de houten vogel en z.g.n. fladder. Tijdens deze dag in ‘53 werd er door een aantal schutters gesproken over het oprichten van een schietvereniging om dan elkaar wat vaker te ontmoeten en door oefenen de prestaties te verhogen. hsv-w250De naam was snel bedacht ,Heurnse Schiet Vereniging, afgekort H.S.V. Er werd een bestuur gekozen en zo was de schiet vereniging “geboren”.
De locatie werd, zoals voor de hand lag, Café Bruggink, waar de zaal pas klaar was en tot op de dag van vandaag is dit nog steeds de schietlocatie.

De eerste luchtdruk wapens werden gekocht, tweedehands ,met een renteloze lening van de ingeschreven leden. Het waren 2 buksen van het merk BSA. Een van deze buksen is nog in het bezit van een H.S.V lid.

 

Vooruitzien
In de zomer van ‘73 werd er een verzoek ingediend bij de Aaltense schietbond om deel te mogen nemen aan hun competitie daar zij nog met het alom vertrouwde “open vizier” schoten. Dit verzoek werd gehonoreerd en hier mee werd H.S.V. de éérste vereniging van buiten Aalten die mee schoot in hun competitie.
Wat een vooruitziende blik van het toenmalige bestuur! In 1978,het jubileumjaar van H.S.V. had de vereniging zo’n 30 leden. Het seizoen 82-83 zelfs bijna 60 leden. Nu is het aantal leden ruim 40. Het belang in het opleiden van jeugdschutters werdt tijdig ingezien want anders “vergrijst” een vereniging. Vanaf die tijd en tot op de dag van vandaag wordt daar veel aandacht aan geschonken. Dit alles werd ook opgemerkt bij de A.S.B en andere verenigingen en zo werd er door de bond een jeugd-competitie gestart waar het eerste jaar door 30 schutters werd deelgenomen

In 1993 werd het 40 jarig jubileum gevierd met nog 2 schutters van het eerste uur maar deze zijn inmiddels ook overleden. Nu is H.S.V. bijna 63 jaar oud maar nog steeds actief.

 

Toekomstwensen
Behoud van het ledental maar het liefst nog wat uitbreiding van het ledental van zowel jeugd, jongens en meisjes, die dan bijna elke Dinsdagavond kunnen oefenen onder deskundige leiding. maar natuurlijk zijn schutters van alle leeftijden, zowel dames als heren, welkom !

Lid zijn van een vereniging is niet alléén gericht op prestatie maar ook een sociaal gebeuren!

Slecht of geen mobiel bereik

Geen of slecht mobiel bereik kan verschillende oorzaken hebben. Eén van de belangrijkste oorzaken is dat er obstakels zijn tussen jouw mobiele telefoon en de zendmast, zoals:
– Gebouwen
– Bomen
– Betonnen muren en plafonds
– Metalen leidingen en liftkooien

Gelukkig zijn er manieren om je bereik te verbeteren. Wij geven 5 tips;

Tip 1: Probeer een andere locatie
Misschien een open deur, maar zoek een plek met beter bereik. Bijvoorbeeld bij het raam of op een hogere verdieping. Loop bij slecht bereik zo min mogelijk rond. Ga naar buiten, het bereik is buiten namelijk beter dan binnenshuis.

Tip 2: Telefoon uit de buurt van apparaten
Andere elektronische apparaten kunnen de ontvangst verstoren, waardoor je geen bereik kan hebben. Denk hierbij aan een laptop, tablet, koffiezetapparaat en andere elektronica.

Tip 3: Kies een andere netwerkmodus
Probeer of je met een andere netwerkmodus beter bereik hebt. Bij de meeste toestellen kun je kiezen uit 3G (UMTS) en 4G (LTE).

Tip 4: Start je telefoon opnieuw op
De smartphone is vergelijkbaar met een computer. Daarom is het belangrijk om deze regelmatig opnieuw op te starten. Zet je telefoon helemaal uit. Zet je telefoon daarna weer aan. In veel gevallen lost opnieuw opstarten het probleem op.

Tip 5: Controleer of er een storing is
Bekijk de actuele storingen en werkzaamheden bij jou in de buurt. Via coveragechecker.nl kun je zelf bekijken hoe het bereik in jouw regio is en of je bijvoorbeeld in een ‘blind spot’ zit.