Het laatste “Uuthuuskes Nieuws” lees je via de volgende link(s);
Eerste Uuthuuskes in gemeente Aalten geplaatst (Gemeente Aalten)
Eerste Uuthuuskes in gemeente Aalten geplaatst (De Band)

UUTHUUSKES IN KLEINE KERNEN AALTEN
Er komen tien tijdelijke, kleine flex-huurwoningen, verdeeld over vijf kleine kernen. We noemen deze flexwoningen ‘Uuthuuskes’; ze zijn bestemd voor jongeren die een sociaal en/of maatschappelijke binding hebben met De Haart, De Heurne, Lintelo, IJzerlo of Barlo en ‘op zichzelf’ willen gaan wonen. De belangenverenigingen in de kleine kernen hebben al meerdere aanmeldingen van geïnteresseerde jongeren. Tijdelijke kleine flexwoningen dichten het gat op de woningmarkt voor jongeren die geen huis kunnen vinden in de huidige overspannen woningmarkt. Zo houden we de jongere generatie vast in de regio en voorkomen we uitstroom. De gemeenteraad besloot 7 juli dat er tien woningen gekocht en geplaatst kunnen worden in de gemeente Aalten.

ACHTERHOEKSE WOONCOÖPERATIE
De Uuthuuskes worden beheerd door een voor dit doel opgerichte wooncoöperatie. Uitgifte van de tijdelijke huurwoningen loopt via de belangenverenigingen in de kleine kernen. Geïnteresseerde jongeren kunnen zich daar dus melden. Het is de bedoeling vanaf oktober de woningen te kunnen toewijzen. De beschikbaarheid van de Uuthuuskes is afhankelijk van de levertijd van de bouwer van de flexwoningen. De eerste jongeren kunnen waarschijnlijk in het voorjaar van 2021 hun intrek in een Uuthuuske nemen.

REGIODEAL
De Achterhoekse Wooncoöperatie (AWC) wordt mede gefinancierd door de Regio Deal, gemeente Aalten, gemeente Berkelland, provincie Gelderland, ProWonen, LVKK en Vereniging DKK Gelderland. Een tweede pilot voor jongeren én ouderen die kleiner willen wonen, wordt uitgevoerd in de gemeente Berkelland.

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE UUTHUUSKES

WAT IS EEN UUTHUUSKE?
Een Uuthuuske is een kleine betaalbare tijdelijke huurwoning, de woningen zijn geschikt voor 1 tot 2 personen.

WAAR KOMEN DE UUTHUUSKES?
De bedoeling is dat er in de kleine kernen;

  • De Haart
  • De Heurne
  • Barlo
  • Lintelo
  • IJzerlo

ca. 2 Uuthuuskes per kern worden geplaatst.

VOOR WIE ZIJN DE UUTHUUSKES?
De woningen zijn bedoeld voor starters/jongeren met een sociaal of maatschappelijke binding met de kleine kern.

Dit houdt in:

* Sociaal:

– of geboren en getogen in de kleine kern
– of familieleden wonen in de kleine kern

* Maatschappelijk:

– of minimaal twee jaar actief in verenigingsleven in de kleine kern
– of werk in de kleine kern of directe omgeving

WAT KOSTEN DE UUTHUUSKES?
De exacte huurprijs is nog niet bekend, maar zal ongeveer € 525,- per maand bedragen
excl. kosten water, stroom en internet. Het worden gasloze woningen!

HOE LANG MAG JE WONEN IN EEN UUTHUUSKE?
De woningen worden verhuurd middels een jongerencontract. Dit betekent dat als je
jonger bent dan 28, je maximaal 5 jaar mag huren. Ben je 28 jaar of ouder? Dan krijg je
een huurcontract van maximaal 2 jaar. Het doel is om vanuit deze tijdelijke woning een
vaste woning te zoeken of (zelf) te bouwen in de kleine kern waar het Uuthuuske staat.

HOE KAN IK IN AANMERKING KOMEN VOOR EEN UUTHUUSKE?
De toewijzing van de woningen verloopt via de lokale afdeling binnen de kleine kern,
maar is nog niet gestart. In oktober start de toewijzing. De lokale afdeling is de
belangenvereniging van de kleine kern, die lid is geworden van de Achterhoekse Wooncoöperatie (AWC). Heb je belangstelling? Meld je dan, met een korte motivatie, bij de betreffende belangenvereniging. Je wordt dan aspirant-lid van de AWC. Hier zijn nog
geen kosten aan verbonden. Lidmaatschap van de AWC kost € 20,- per jaar.
Elk lid moet instemmen met de opgestelde gedragscode t.a.v. beheer en gebruik van
de woning en de omliggende tuin.

WIE IS DE VERHUURDER VAN DE UUTHUUSKES?
De woningen worden verhuurd door de Achterhoekse Wooncoöperatie (AWC). AWC is een initiatief van de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) Gelderland. Op deze manier is het mogelijk om woningen beschikbaar te hebben en te houden voor lokale jongeren. Elke nieuwe huurder betaalt € 200,- eenmalig entreegeld om lid te worden van de AWC.

HOE HOOG IS DE BORGSOM?
Voordat de nieuwe huurder de sleutel ontvangt moet de huur voor de komende maand betaald zijn en een vooruitbetaling van twee maanden huur, totaal € 1.795,-. De borgsom wordt terugbetaald als de woning netjes verlaten wordt na beëindiging van de huurovereenkomst en de huen betaald zijn. De huur is elke maand bij vooruitbetaling verschuldigd. Dat houdt in dat de huur voor de 1ste van de maand is ontvangen door de AWC. Als er een huurachterstand van twee maanden of meer is, dan wordt per direct de huurovereenkomst beëindigd en moet de sleutel ingeleverd worden. De woning moet netjes en schoon achtergelaten worden.

 

 

MEER INFORMATIE
Zodra er meer informatie bekend is, verschijnt dit op de projectenpagina op de website van de Vereniging DKK Gelderland. Daarnaast kun je contact opnemen met de onderstaande belangenverenigingen uit de kleine kernen en het omliggende buitengebied.

Heurns Belang
Haarts Belang
Barlo’s Belang
Lintelo’s belang
IJzerlo Ons aller belang

Bovenstaande tekst is hier ook als PDF Informatieblad te downloaden.