Veel belangstelling inloopavond bestemmingsplan kern de Heurne

Nadat het bestemmingsplan kern de Heurne op 31 mei jl. door de gemeenteraad is vastgesteld is de raad ook akkoord gegaan met de exploitatieopzet en de verkaveling. Op woensdag 22 juni werd door de gemeente voor belangstellenden een informatieavond gehouden bij cafe Bruggink. Naar schatting hebben zo`n 50 personen, waaronder veel jongeren, deze avond bezocht. Na een centrale presentatie van wethouder Ted Kok was er de gelegenheid om nadere informatie in te winnen bij de wethouder of bij een van  de gemeentelijke medewerkers (Melvin Oldenboom en Ieke Geurtsen). Hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt.

 

 

Geïnteresseerden kunnen tot 14 augustus a.s. inschrijven. Toewijzing vindt plaats op basis van loting. De exacte procedure is te vinden op de website van de gemeente Aalten (https://www.aalten.nl/inwoners/uit-te-geven-bouwkavels_43272/item/bouwkavels-de-heurne_87484.html)