Skip to main content

Jacobskruiskruid bestrijden

Het giftige Jacobskruiskruid rukt op in Nederland. De plant met de geelkleurige bloemetjes kan dodelijk zijn voor grote grazers zoals paarden, koeien en varkens als zij het eten.

Help mee deze giftige plant te bestrijden
Kom je deze plant tegen in je tuin of in de berm tijdens het uitlaten van de hond of bij een zomerse wandeling? Help dan een handje mee, neem een afvalzakje en handschoenen mee en trek bij voorkeur de plant met wortel en al uit de grond. Gooi de plant weg bij het restafval! Dus niet in de groene container.

Als dit niet lukt zorg er dan in ieder geval voor dat de bloemen niet uitgebloeid raken en zaadpluisjes worden die door de wind verspreid kunnen worden. Maai of knip ze af, regelmatig maaien of knippen zorgt ervoor dat er geen pluisjes ontstaan.

Let op: verwar de plant niet met het Boerenwormkruid of het St. Janskruid, zie foto hieronder. Namens alle paarden, koeien en varkens bedankt!

Start Uitwerkgroepen

Startbijeenkomst uitwerkgroepen Dorpsplan De Heurne

Als vervolg op de presentatie van het Dorpsplan op 22 mei jl. is donderdagavond 20 juni j.l. de startbijeenkomst gehouden voor de te vormen uitwerkgroepen.
Van de circa 30 mensen! die zich hebben aangemeld voor een van de werkgroepen, zijn er ruim 20 aanwezig bij de startbijeenkomst. De overige hebben bericht van verhindering gestuurd, zij zullen alsnog worden bijgepraat. Iedereen heeft van tevoren aangegeven naar welk thema zijn/haar voorkeur uitgaat, een aantal wil eerst nog wat meer informatie.

Na een woord van welkom geeft Bas Klompenhouwer, voorzitter van Heurns Belang, aan de hand van een PowerPoint een toelichting op diverse onderdelen. Hij gaat onder andere in op de structuur en rolverdeling van de uitwerkgroepen enerzijds en Heurns Belang anderzijds en benoemt de aandachtspunten voor de te vormen werkgroepen.

Vervolgens krijgen alle aanwezigen een samenvatting van het Dorpsplan op A-3 formaat en wordt er een leespauze ingelast. Daarna gaan de mensen in kleinere (thema)groepjes verder met elkaar in gesprek. De mogelijkheid om nader met elkaar kennismaking, de gegevens uit te wisselen (app groepje aanmaken) en om alvast een eerste bijeenkomst te plannen.

Er ontstaan uiteindelijk vier uitwerkgroepen;

  1. Wonen en Duurzaamheid
  2. Leefbaarheid (Welzijn en Voorzieningen)
  3. Bedrijven, Toerisme en Natuur
  4. Verkeer en Bereikbaarheid

De mensen die verhinderd zijn, zal gevraagd worden om aan te sluiten bij een van deze groepen.

Bij elke groep is een bestuurslid van Heurns Belang vertegenwoordigd, zodat het bestuur ook de regie kan houden over het geheel.

We kunnen terugkijken op een mooie en geslaagde avond …… een goeie start!

Mocht je na het lezen van dit artikel alsnog geïnteresseerd zijn om mee te doen met een van de uitwerkgroepen, vul dan onderstaand formulier en druk op de knop verzenden.

Nb. Vooral de uitwerkgroepen Wonen & Duurzaamheid en Verkeer & Bereikbaarheid kunnen nog wel wat mensen gebruiken.

 

Wijzigingen kinderbestuur 2024

Wijzigingen kinderbestuur 2024

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 juni 2024 is het nieuwe kinderbestuur voorgesteld. Afscheid is genomen van Camiel Boland, Jolijn Ormel en Twan te Grotenhuis. Hun plaatsen zijn ingenomen door Bram Veerbeek, Guus Wissink en Sophie Nap.

Het kinderbestuur ziet er nu als volgt uit:
Lenny Schreurs voorzitter
Hidde Bussink notulist
Jara Hengeveld bestuurslid (moestuin)
Bram Veerbeek bestuurslid (voedselbos/natuur)
Guus Wissink bestuurslid (sport en bewegen)
Sophie Nap bestuurslid (activiteiten)

Bestuurswijziging 2024

Nieuwe bestuurssamenstelling Heurns Belang per 5 juni 2024

Tijdens de Algemene Ledenvergadering gehouden op 5 juni 2024 in zaal Bruggink hebben we afscheid genomen van de volgende bestuursleden: Bram Boland, Brenda Berendsen-Hengeveld en Marjolein Bruggeman.

De drie nieuwe bestuursleden zijn: Roos Westendorp, Vera Niewhoff en Otje van Rooijen.

De bestuurssamenstelling is nu als volgt;
Voorzitter – Bas Klompenhouwer,
Secretaris – Dick Hengeveld
Penningmeester – Thea Lammers-Westerveld
Bestuurslid – Maarten van der Wouden
Bestuurslid – Roos Westendorp
Bestuurslid – Vera Niewhoff
Bestuurslid – Otje van Rooijen

 

Alg. Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering Heurns Belang

De Algemene Ledenvergadering van het Heurns Belang wordt gehouden op woensdagavond 5 juni bij zaal Bruggink. We beginnen om 19.15 uur!

De uitnodiging/agenda inclusief een verkort jaaroverzicht is hier te downloaden.

Naast de gebruikelijke agendapunten zullen de heren Alfred Scholten en Daniël Nieuwenhuis, werkzaam bij het Waterschap Rijn en IJssel, na de pauze een presentatie houden over EDDGI (Elke Druppel de Grond in). Zij zullen ons meenemen én voorbeelden geven wat iedereen zelf kan én wat we samen kunnen doen om overtollig water vast te houden en te bewaren voor perioden met droogte.

Lancering Dorpsplan

Lancering Dorpsontwikkelingsplan De Heurne
Wat een geweldige avond was het woensdag de 22e mei. Zaal Bruggink was tot aan de nok toe gevuld, meer dan 170 belangstellenden waren gekomen om de presentatie van het Dorpsontwikkelingsplan De Heurne bij te wonen. Het plan met de toepasselijke titel: ‘Loat ow heuren veur De Heurne’.

Het plan werd op voortreffelijke en zeer ludieke wijze gepresenteerd door vier uit De Heurne afkomstige toneelspelers. Daarna de overhandiging van het eerste rapport door Mark Ormel, voorzitter van de Dorpswerkgroep, aan Bas Klompenhouwer, voorzitter van Heurns Belang.

Wethouder Hans te Lindert viel de eer te beurt om namens de gemeente het tweede rapport in ontvangst te mogen nemen. Hij sprak zijn bewondering uit over het werk dat de werkgroep samen met de twee procesbegeleiders van DKK (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland) heeft verricht. ‘Met dit rapport kunnen we samen (lees gemeente én de bewoners van De Heurne) verder mee’.

Vervolgens konden de bezoekers in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de Dorpswerkgroep en/of Heurns Belang over drie hoofdthema`s en konden ze zich inschrijven om mee te doen in een van de uitwerkgroepen. En natuurlijk was er volop de gelegenheid om gewoon onderling met elkaar te keuvelen. Ook mooi om te zien dat er ook veel nieuwe inwoners aanwezig waren.

Niemand ging met lege handen naar huis, iedereen heeft een rapport meegenomen. En diegene die er niet waren krijgen allemaal alsnog een rapport in de brievenbus.
Ook is het rapport via deze link te lezen.

Hoe nu verder?
Nu het rapport er ligt, is het aan de bewoners van De Heurne om met de actiepunten uit het rapport aan de slag te gaan. Er worden drie werkgroepen gevormd, te weten: Leefbaarheid, Wonen en Bedrijven/Toerisme.
We willen op donderdagavond 20 juni om half acht bij Zaal Bruggink een start maken met de uitwerkgroepen. We hebben al diverse opgaven binnen, maar kunnen er altijd meer gebruiken.

Mocht u na het lezen van het rapport denken dat er wel een thema bijzit waar u zich de komende tijd wel voor in wil zetten, schroom niet vul het formulier hieronder in of download het invulformulier en mail het naar het of geef het af bij de secretaris van Heurns Belang p/a Varsseveldseweg 9, De Heurne.

 

 

Oproep Werkgroepen

Oproep voor deelname aan uitwerkgroepen

Na de startbijeenkomst zijn er uiteindelijk vier uitwerkgroepen ontstaan

1: Leefbaarheid:

Voorzieningen (Basisschool, Verenigingen,
Cafe Bruggink en Jeugd)
Welzijn (Veiligheid en voorzieningen ouderen)

2: Wonen & Duurzaamheid

Wonen (voldoende betaalbare woningen)
Duurzaamheid

3: Bedrijven en Toerisme:

Ondernemers en Toerisme

4: Verkeer & Bereikbaarheid

Verkeersveiligheid
Openbaar vervoer

De start van de uitwerkgroepen is op donderdagavond 20 juni om 20.00 uur bij zaal Bruggink.

Heb je interesse om aan een van deze uitwerkgroepen mee te willen doen, laat het dan even weten door het formulier hieronder in te vullen en te verzenden.

 

 

U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons.

 

Fietstocht Heurns Belang

Fietstocht Heurns Belang

Fietstocht Heurns Belang zaterdag 18 mei 2024

Onder prima weersomstandigheden hebben zaterdag 18 mei ruim 80 deelnemers meegedaan aan de fietstocht die georganiseerd was door het Heurns Belang.

De start was op de parkeerplaats bij zaal Bruggink in De Heurne.  Na betaling van € 5 kreeg elke deelnemer behalve het routekaartje naar keus een appel of banaan mee voor onderweg en een consumptiebon voor de pauzeplek.

Over mooie paden en wegen ging het richting Breedenbroek en via de Regniet en Anholt naar Megchelen.  De pauzeplek was bij het Rustpunt ‘Bloemen, bijen en meer’ bij het melkveebedrijf Maatschap Bramel-Krebber aan de Nieuweweg in Megchelen. Een mooie pauzeplek met prima voorzieningen en enthousiaste en gastvrije eigenaren die ons van alles wilden vertellen over de boerderij en het rustpunt. Vervolgens via Gendringen en Voorst (langs de golfbaan) weer terug richting De Heurne.

 

Na zo`n 34 km fietsen kon iedereen die dat wilde bij Bruggink nog even napraten.

Kortom, een mooie fietstocht, goede weersomstandigheden en een heel leuke pauzeplek.

Organisatie en deelnemers bedankt, tot volgend jaar op pinksterzaterdag.

400e lid Heurns Belang

400e lid Heurns Belang

Namens het bestuur van Heurns Belang hebben Thea Lammers en Dick Hengeveld een pakketje van Landwinkel Smits bezorgd bij mevr. Jolanda Schot-Plomp. De aanleiding hiervoor was dat Jolanda op het moment van aanmelding als 400e lid is ingeschreven. Jolanda en haar man en kinderen zijn eind vorig jaar in De Heurne komen wonen. Wij hopen dat zij op deze plek heel wat fijne jaren mogen beleven.

Voor slechts een tientje per jaar kun je ook lid worden van Heurns Belang en daarmee je betrokkenheid tonen bij alles wat er in De Heurne gebeurt (of nog moet gebeuren).
Je kunt je hier aanmelden als nieuw lid.

Hoe meer leden hoe beter we het werk van Heurns Belang kunnen uitvoeren en niet onbelangrijk, de contributie laag kunnen houden.

………………………. samen staan we sterker!

 

Afbeelding: Dick Hengeveld (secretaris Heurns Belang) overhandigt het pakketje aan Jolanda Schot (foto Heurns Belang)

Presentatie Dorpsplan

Presentatie Dorpsplan

 

Save the date:  Presentatie Dorpsplan op woensdag 22 mei a.s.

De Dorpswerkgroep is de afgelopen maanden druk bezig geweest met het opstellen van het Dorpsplan. Bent u nieuwsgierig naar het resultaat? Kom dan allemaal op woensdagavond 22 mei naar zaal Bruggink in de Heurne, die avond zal het plan worden gepresenteerd. Een definitieve uitnodiging volgt te zijner tijd. 

Nieuwjaarsontmoeting 2024

Nieuwjaarsontmoeting 2024

In navolging van vorig jaar werd op zaterdagmiddag 6 januari op het Heurns Veld de nieuwjaarsontmoeting gehouden voor de inwoners van de Heurne. Het evenement werd georganiseerd door de Algemene Heurnse Oranjevereniging (AHOV) in samenwerking met het Heurns Belang.

Onder het genot van een kop koffie, chocola, glühwein, een knieperke en een vers gebakken oliebol werd er geproost op het nieuwe jaar. En alle kinderen tot 12 jaar kregen een snoepzak.

Het was een gezellige drukte, waarbij twee midwinterhoornblazers voor een extra feestelijk tintje zorgden.