Skip to main content

Lancering Dorpsplan

Lancering Dorpsontwikkelingsplan De Heurne
Wat een geweldige avond was het woensdag de 22e mei. Zaal Bruggink was tot aan de nok toe gevuld, meer dan 170 belangstellenden waren gekomen om de presentatie van het Dorpsontwikkelingsplan De Heurne bij te wonen. Het plan met de toepasselijke titel: ‘Loat ow heuren veur De Heurne’.

Het plan werd op voortreffelijke en zeer ludieke wijze gepresenteerd door vier uit De Heurne afkomstige toneelspelers. Daarna de overhandiging van het eerste rapport door Mark Ormel, voorzitter van de Dorpswerkgroep, aan Bas Klompenhouwer, voorzitter van Heurns Belang.

Wethouder Hans te Lindert viel de eer te beurt om namens de gemeente het tweede rapport in ontvangst te mogen nemen. Hij sprak zijn bewondering uit over het werk dat de werkgroep samen met de twee procesbegeleiders van DKK (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland) heeft verricht. ‘Met dit rapport kunnen we samen (lees gemeente én de bewoners van De Heurne) verder mee’.

Vervolgens konden de bezoekers in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de Dorpswerkgroep en/of Heurns Belang over drie hoofdthema`s en konden ze zich inschrijven om mee te doen in een van de uitwerkgroepen. En natuurlijk was er volop de gelegenheid om gewoon onderling met elkaar te keuvelen. Ook mooi om te zien dat er ook veel nieuwe inwoners aanwezig waren.

Niemand ging met lege handen naar huis, iedereen heeft een rapport meegenomen. En diegene die er niet waren krijgen allemaal alsnog een rapport in de brievenbus.
Ook is het rapport via deze link te lezen.

Hoe nu verder?
Nu het rapport er ligt, is het aan de bewoners van De Heurne om met de actiepunten uit het rapport aan de slag te gaan. Er worden drie werkgroepen gevormd, te weten: Leefbaarheid, Wonen en Bedrijven/Toerisme.
We willen op donderdagavond 20 juni om half acht bij Zaal Bruggink een start maken met de uitwerkgroepen. We hebben al diverse opgaven binnen, maar kunnen er altijd meer gebruiken.

Mocht u na het lezen van het rapport denken dat er wel een thema bijzit waar u zich de komende tijd wel voor in wil zetten, schroom niet vul het formulier hieronder in of download het invulformulier en mail het naar het of geef het af bij de secretaris van Heurns Belang p/a Varsseveldseweg 9, De Heurne.

 

 

Oproep Werkgroepen

Oproep voor deelname aan uitwerkgroepen

Na de startbijeenkomst zijn er uiteindelijk vier uitwerkgroepen ontstaan

1: Leefbaarheid:

Voorzieningen (Basisschool, Verenigingen,
Cafe Bruggink en Jeugd)
Welzijn (Veiligheid en voorzieningen ouderen)

2: Wonen & Duurzaamheid

Wonen (voldoende betaalbare woningen)
Duurzaamheid

3: Bedrijven en Toerisme:

Ondernemers en Toerisme

4: Verkeer & Bereikbaarheid

Verkeersveiligheid
Openbaar vervoer

De start van de uitwerkgroepen is op donderdagavond 20 juni om 20.00 uur bij zaal Bruggink.

Heb je interesse om aan een van deze uitwerkgroepen mee te willen doen, laat het dan even weten door het formulier hieronder in te vullen en te verzenden.

 

 

U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons.

 

Oogstfeest 2022

Oogstfeest in De Heurne, een nostalgisch festijn dat eenmaal in de vijf jaar wordt gehouden. Na alle corona perikelen zijn er goede vooruitzichten. Zaterdagmiddag 6 augustus zal De Heurne dan ook op een openluchtmuseum lijken. Het evenement wordt gehouden nabij de “Teunismolen” in De Heurne.

De “Teunismolen” bestaat in 2022 tweehonderd jaar. Een mooi jubileum om daaraan het “Oogstfeest” te koppelen.

Meer informatie op onze Oogstfeest pagina >>

Kinderbestuur wijziging

Kinderbestuur wijziging

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 mei 2022 zijn er ook binnen het kinderbestuur wisselingen doorgevoerd.
Afscheid is genomen van Alieke Ormel en Tim Veerbeek. Hun plaatsen zijn ingenomen door Jolijn Ormel, Camiel Boland en Twan te Grotenhuis.

 

Het bestuur ziet er nu als volgt uit;

Jamie Geven

Donna Schreur

Lot de Ruiter

Jolijn Ormel

Camiel Boland

Twan te Grotenhuis

 

voorzitter

secretaris

bestuurslid (natuur)

bestuurslid (voedselbos/moestuin)

bestuurslid (sport en bewegen

bestuurslid (evenementen)

 

 

Oudejaarsdag

Oudejaarsdag

De Heurne knalt het jaar uit

Ook de afgelopen oudejaarsdag is er weer op verschillende plekken in De Heurne een luide bijdrage geleverd aan de instandhouding van een oeroude traditie.

Sinds 2014 is carbidschieten onderdeel van ons Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Sinds de tijd van de Germanen met hun joelfeesten knallen we er in een aantal noordelijke, zuidelijke en oostelijke delen van Nederland op de laatste dag van het jaar lustig op los.

Dat de deelnemers cultureel bezig zijn is wellicht bij velen niet de eerste gedachte die opkomt. Carbid wordt in een melkbus of aangepaste Gasfles gelegd en enigszins met water natgemaakt. Vervolgens wordt de bus afgesloten met een (plastic) bal. Het zich vormende ethyngas wordt door een klein zundgat ontstoken en ontploft met een daverende knal, waarbij de bal uit de bus schiet en tientallen meters verderop terechtkomt. In een tv-programma bleek tijdens knaltests met verschillende voorwerpen dat de knal van het carbidschieten de luidste was met een sterkte van wel 110 dB. Voor mijn gevoel werd deze sterkte ook dit jaar weer diverse keren in De Heurne gehaald. Niet voor niets droegen de dichtst bijstaande personen gehoorbeschermers.

Op twee plekken heb ik het carbidschieten van dichtbij meegemaakt. Eerst naar het Heurns veld gegaan. Daar lagen 10 bussen naast elkaar. Met een watersproeiertje werd het carbid bevochtigd en na een korte wachttijd werd de gasdamp in de bussen ontstoken met een gasbrander. Dat leverde in geen tijd tien mooie knallen op.

Tussendoor werd de inwendige mens versterkt met worst, kaas en gerstenat. Het oudejaar werd overduidelijk in goede stemming uitgeluid.

De uitdaging van het carbidschieten ligt hem in de moeilijkheid van het timen. Door de hoeveelheid carbid en water en de tijdsduur tot ontsteking te variëren is het een sport een optimale knal te veroorzaken. Het wordt natuurlijk helemaal mooi als met meerdere bussen wordt geknald en het is de kunst om die bussen netjes achterelkaar te laten knallen. Het ontsteken met een gasbrander leverde een zeer vlotte en voorspelbare ontsteking op. Daardoor ontstond ook een mooie regelmaat van 10 knallen achter elkaar.

Vervolgens op uitnodiging van Henk de Kamerstraat 5 bezocht. Hier was sprake van twee melkbussen die door middel van een frame in een schuinestand stonden. De ballen verlieten aan de Kamerstraat dan ook met een fraaie boog het lanceerplatform. Afwijkend van de aanpak op het Heurns veld was de ontstekingsmethode: een brandend uiteinde van een lange lat. Dat is wat omslachtiger en ook de ontstekingsmoment was niet helemaal exact te voorspellen. Het carbid werd hier in een mandje gedaan dat na iedere explosie even in water werd gedompeld en vervolgens weer in de melkbus werd gehangen. Dat werkte snel en perfect. Door de gelijkmatige bevochtiging ontstond er prima gasvorming met een mooie knal.Fraaie en hoge boogballen waren het gevolg. Ook hier werd in een gemoedelijke sfeer voor een natje en een droogje gezorgd.

 

Op meerdere plekken is in De Heurne het carbidschieten hoorbaar beoefend. Ongetwijfeld overal in dezelfde goede sfeer. Mooie traditie.