Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 mei 2022 zijn er ook binnen het kinderbestuur wisselingen doorgevoerd.
Afscheid is genomen van Alieke Ormel en Tim Veerbeek. Hun plaatsen zijn ingenomen door Jolijn Ormel, Camiel Boland en Twan te Grotenhuis.

 

Het bestuur ziet er nu als volgt uit;

Jamie Geven

Donna Schreur

Lot de Ruiter

Jolijn Ormel

Camiel Boland

Twan te Grotenhuis

 

voorzitter

secretaris

bestuurslid (natuur)

bestuurslid (voedselbos/moestuin)

bestuurslid (sport en bewegen

bestuurslid (evenementen)