Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 mei 2022 zijn er bestuursverkiezingen geweest en is het nieuwe bestuur voorgesteld.
Er is afscheid genomen van de bestuursleden Bram Erinkveld en Matthijs Almekinders. Toegetreden is Marjolein Bruggeman.

 

Het bestuur ziet er nu als volgt uit;

Bas Klompenhouwer

Dick Hengeveld

Thea Lammers-Westerveld

Brenda Berendsen-Hengeveld

Bram Boland

Marjolein Bruggeman

Maarten van der Wouden

 

voorzitter

secretaris

penningmeester

bestuurslid

bestuurslid

bestuurslid

bestuurslid