Dorpsplan de Heurne

Na de zeer succesvolle bewonersavond op 29 maart ’23 is het stil geweest rond de Dorpswerkgroep, maar ook hier geldt: schijn bedriegt. De leden van de werkgroep hebben achter de schermen wel degelijk doorgewerkt. Ze komen maandelijks bij elkaar.
Het is ook nogal een opdracht om vanuit al die ideeën/wensen (lees gele stickertjes) een rode draad te ontdekken. Inmiddels is per thema uitgewerkt hoe de situatie nu is, wat de gewenste situatie over 10 jaar is en wat daar voor nodig is om dat te behalen.
Deze uitwerking zal eind september worden besproken in een klankbordbijeenkomst. Hierbij worden de speerpunten besproken met o.a. gemeente en diverse maatschappelijke en belangenorganisaties.

De volgende stap zal zijn het schrijven van het Dorpsontwikkelingsplan en daarna de presentatie aan de bewoners.

 

Wie zitten er in de Dorpswerkgroep?

De werkgroep bestaat uit de volgende 10 personen. Mark Ormel (voorzitter), Adele Olthof, Anne te Beest, Arjen Kip, Dennis Berendsen, Erna Westendorp, Joost Timmermans, Robert te Grotenhuis (Oldenhofsdijk), Robert te Grotenhuis (Keizerweg) en Naomi Westendorp. Een zeer diverse groep met verschillende leeftijden en verschillende achtergronden. Wim Beijer en Siert Wieringa zijn de twee procesbegeleiders van DKK.

 

Facebook

Informatie van de werkgroep is ook te volgen op facebook ‘Dorpsplan de Heurne’.

 

DKK verslag van de bewonersavond;

Bewonersavond Dorpsontwikkelingsplan De Heurne

donderdag 30 maart 2023

Loat ow heuren veur De Heurne

Woensdagavond 29 maart vond de bewonersavond plaats in Café Bruggink. Een belangrijke stap in het dorpsplanproces. Op deze avond geven bewoners aan wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van De Heurne. Hun ideeën, wensen en verbeterpunten. Wat kan anders, wat moet worden behouden en hoe kan dit worden aangepakt? Deze input is de basis voor het dorpsontwikkelingsplan dat wordt geschreven voor de komende 5 tot 10 jaar.

Interactieve avond
Het was een mooie opkomst, rond de 150 bewoners waren aanwezig, waaronder ook veel jongeren, om hun mening te geven over de volgende thema’s: verenigingen, voorzieningen en sport, wonen, verkeer en bereikbaarheid, bedrijven en toerisme, welzijn, duurzaamheid en veiligheid. Onder het genot van een drankje konden de Heurnsen langs de verschillende thema’s wandelen om hun wensen en ideeën kenbaar te maken, te prioriteren, en met medebewoners in gesprek te gaan. Ook de lagere school was actief betrokken. Aan de muur hingen prachtige tekeningen met de toekomstdromen van de kinderen waaronder een museum over de tweede wereldoorlog.
Gemoedelijk, interactief, met een drankje achteraf – en zo stiekem dus ook best gezellig. Zo staat op de uitnodiging te lezen, en dat gaf de sfeer van deze avond ook goed weer.

Vervolg
De dorpswerkgroep gaat de komende tijd aan de slag om de opgehaalde input verder uit te werken in actiepunten en een visie met uitvoeringsagenda voor de komende 5 tot 10 jaar. Bij deze uitwerking worden ook verschillende partners, waaronder de gemeente Aalten, actief betrokken. Met als resultaat een mooi toekomstplan van, voor en door De Heurne.