De gemeente Aalten reikt jaarlijks de Erfgoedprijs uit. Voor deze prijs kunnen personen en organisaties worden voorgedragen. Op basis van het advies van de Commissie Cultureel Erfgoed, heeft het college van B&W drie kandidaten genomineerd voor de Erfgoedprijs 2023.
Een ervan is het Heurns Veld.

In de motivering staat het volgende:
Het ‘Heurns Veld’ wordt gedragen door een enthousiaste groep vrijwilligers die een onbruikbaar geraakt voetbalveld heeft omgetoverd tot een letterlijk bloeiende plek voor jong en oud. Het Heurns Veld wil een bijdrage leveren aan het vitaal houden van de lokale gemeenschap: bevorderen van samen dingen doen en leren, nieuwe verbindingen tot stand brengen, een ‘breed’ gedragen ontmoetingsplek creëren, actief burgerschap van de jeugd bevorderen onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’. Daarnaast is het een plek geworden voor natuurbeleving, educatie en bevorderen van vitaliteit.
De Erfgoedprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, organisatie of vereniging die op eigen initiatief met veel inzet en/of financiële inbreng een bouwwerk met historische waarde heeft gerestaureerd of heeft laten restaureren. Ook het plegen van groot achterstallig onderhoud, waardoor dreigend verval is voorkomen, komt in aanmerking voor de prijs. Verder kunnen personen of organisaties die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het erfgoed in brede zin in de gemeente Aalten worden voorgedragen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 250,- en een kunstwerk ter waarde van € 350,- dat betrekking heeft op het pand of het gebied waarvoor de winnaar zich heeft ingezet.

De prijs wordt dit jaar uitgereikt door wethouder Ted Kok. Voor de uitreiking van de prijs wordt een feestelijk moment georganiseerd op donderdagavond 31 augustus 2023 om 19.30 uur in de Koppelkerk in Bredevoort.

Kijk ook op: https://www.aalten.nl/drie-genomineerden-voor-erfgoedprijs-2023