Heurns Veld genomineerd voor Gelderse Kern met Pit prijs!

Op zaterdagmorgen 9 januari 2020 werd het Heurns Veld bezocht door Jos de Ruiter, Gelderland coördinator van Kern met Pit.

Het project Nieuw Heurns Veld is met vier andere Kern met Pit projecten genomineerd voor de jaarlijkse Kern met Pit Gelderland prijs.
Op 23 januari aanstaande zal een jury beslissen welk project de winnaar is. Het oordeel van de jury telt voor de helft mee. De andere helft wordt bepaald door het aantal publieksstemmen dat een project krijgt. Stemmen kan nog steeds via www.kernmetpit.nl
Voor een belangrijk deel zal de jury haar oordeel laten afhangen van een videofilm van ieder project. Die video is zaterdag door Kern met Pit gemaakt.

De voorzitter van Heurns Belang (Bennie Bruggink) werd samen met de voorzitter van het jeugdbestuur (Gideon Jansen) geïnterviewd.
In vogelvlucht hebben zij verteld wat er het afgelopen jaar is gebeurd op het veld. Samen gaven Bennie en Gideon toelichting op de verschillende mogelijkheden die het veld biedt. Ook het vele werk dat is verricht door vrijwilligers en de steun van de bedrijven kwam natuurlijk aan bod. De coördinator en de videospecialist van Kern met Pit waren zeer belangstellend en ook wel een beetje onder de indruk van alles wat tot stand is gebracht.