Oplevering Uuthuuskes De Heurne
Op donderdag 23 september jl zijn de sleutels van de twee Uuthuuskes in de Heurne overhandigt aan de huurders Ties Reussing en Jorn Wildenbeest. Zij ontvingen de sleutel van Peter van Heek, coördinator van de Achterhoekse Wooncoöperatie (AWC). Deze coöperatie is beheerder van de Uuthuuskes, terwijl de plaatselijke belangenvereniging, het Heurns Belang, betrokken is geweest bij de uitgifte van de woningen.
Het is mooi dat op deze wijze lokale jongeren de mogelijkheid krijgen om zelfstandig in de Heurne te kunnen blijven wonen.
Namens het bestuur van Heurns Belang heeft voorzitter Bas Klompenhouwer een attentie overhandigt.
Het bestuur van het Heurns Belang wenst Ties en Jorn veel woonplezier in de Heurne.

Bijlagen: enkele foto`s (gemaakt door Bennie Bruggink, Heurns Belang)
1. Foto van beide uuthuuskes
2. Peter van Heek overhandigt sleutel aan Ties
3. Peter van Heek overhandigt sleutel aan Jorn
4. Foto met Bas, Ties en Jorn