Het Kerkpad was al gedeeltelijk voorzien van klinker verharding maar afgelopen periode is er hard gewerkt aan een tweede fase die eind vorige week is afgerond. Het Kerkpad is nu weer veilig en toekomstbestendig.