Van de gemeente Aalten ontvingen wij de onderstaande brief;

 

Beste heer, mevrouw,

In een paar weken tijd is de wereld ingrijpend veranderd. De oorlog die nu in Oekraïne woedt is een ernstige bedreiging van de vrede en veiligheid. Wereldwijd en in Europa. Daarmee gaat het ons allemaal aan. Dat iedereen dat ook zo voelt, blijkt ook wel uit de grote betrokkenheid van onze inwoners. Deze betrokkenheid is de komende tijd hard nodig. Het kabinet heeft alle veiligheidsregio’s en gemeenten verzocht om op zeer korte termijn voor opvanglocaties te zorgen voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Opvang in gemeente Aalten.
Natuurlijk is ook de gemeente Aalten bereid vluchtelingen op te vangen. Op dit moment brengen we geschikte locaties in beeld om vluchtelingen uit Oekraïne te kunnen huisvesten. Het Caspershuus in De Heurne is aangewezen als een van deze huisvestingslocaties. We bereiden ons voor om hier, tot 1 april 2022, 30 vluchtelingen onderdak te bieden.
Op dit moment weten we nog niet hoeveel vluchtelingen er precies komen en wanneer ze komen. Ook andere zaken moeten we regelen. Denk daarbij aan onderwijs voor de kinderen, dagbesteding en sport.
We bereiden ons erop voor dat deze mensen langere tijd in onze gemeente blijven.
Heeft u nog vragen of wilt u helpen?
De ontwikkelingen in Oekraïne gaan razendsnel, de situatie verandert per dag. Voor de meest actuele informatie, ook voor mogelijkheden om te helpen, verwijzen wij u naar onze website www.aalten.nl/oekraine.
Uw vragen kunt u telefonisch stellen of via

Met vriendelijke groet,
mr. A.B. Stapelkamp,
burgemeester van de gemeente Aalten.

 

 

 


 

Leefbaarheid

deheurne-w300Eén van de belangrijkste thema’s voor Heurns-Belang is leefbaarheid, wat is leefbaarheid en wat kunnen we er mee? Hierbij kunnen we ons de volgende vragen stellen

  • Hoe behouden wij dit voor De Heurne?
  • Waar moeten we dan aandenken?
  • Wat kunnen we er met z’n allen mee?
  • Hoe versterken we de onderlinge band?

Denk hierbij dan aan o.a. het behouden van onze peuterspeelzaal en school de Höve. Hoe kunnen de verschillende verenigingen blijven bestaan o.a. het Oranjefeest, de werkgelegenheid en het voort bestaan van de agrarische sector. Hoe houden we de jongeren in De Heurne en wat kunnen we bieden voor onze oudere inwoners nu ze langer thuis moeten blijven wonen.

 

ovv-w8001