2023, het jaar dat De Heurne een dorpsvisie gaat opstellen!
Het bestuur van het Heurns Belang heeft afgelopen najaar besloten om voor De Heurne een Dorpsontwikkelingsplan op te stellen, een toekomstvisie voor de komende 5 – 10 jaar. Hierin gaan we samen als bewoners nadenken over de toekomst van en de leefbaarheid in De Heurne. Een plan van en voor de bewoners. Laat jullie stem dus vooral horen!

De verdere uitwerking ligt bij de zogenaamde Dorpswerkgroep (DWG). Deze groep bestaat uit totaal 12 personen, allen inwoners uit De Heurne. De DWG gaat onder andere de ideeën van de bewoners uitwerken. De groep wordt begeleid door twee ervaren procesbegeleiders van de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK). De werkgroep komt binnenkort voor de 1e keer bij elkaar.

Op korte termijn zul je er ongetwijfeld meer over horen. Je krijgt ruim de gelegenheid om input te leveren. Maak daar vooral gebruik van. Want wat is er mooier om eind volgend jaar een dorpsplan te hebben dat aansluit bij de wensen en ideeën van bewoners, waarbij de lokale kennis en creativiteit volop wordt benut!

Als bestuur Heurns Belang wensen we de leden van de Dorpswerkgroep en de procesbegeleiders van de DKK alvast veel succes met deze uitdagende maar ook vooral mooie klus. En jij als bewoner van de Heurne willen we vragen om mee te denken en je ideeën naar voren te brengen.
Wordt zeker vervolgd.

Bestuur Heurns Belang