Geachte leden,

Hierbij nodigt het bestuur van Heurns Belang u van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Voor de onderwerpen die aan de orde komen, verwijzen wij u graag naar het vergaderboekje welke u hier kunt downloaden.

We beginnen op 3 september wat vroeger dan gebruikelijk vanwege het voorstellen van het kinderbestuur.

Vanaf 19.00 uur kunt u binnenlopen en de vergadering start om 19.15 uur in de grote zaal van Café Bruggink,

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Heurns Belang,
Matthijs Almekinders, secretaris