Veel belangstelling voor Uuthuuskes in kleine kernen
Er komen tien tijdelijke, kleine flex-huurwoningen, verdeeld over vijf kleine kernen. We noemen deze flexwoningen ‘Uuthuuskes’; ze zijn bestemd voor jongeren die een sociaal en/of maatschappelijke binding hebben met De Haart, De Heurne, Lintelo, IJzerlo of Barlo en ‘op zichzelf’ willen gaan wonen. De belangenverenigingen in de kleine kernen hebben al meerdere aanmeldingen van geïnteresseerde jongeren.

Tijdelijke kleine flexwoningen dichten het gat op de woningmarkt voor jongeren die geen huis kunnen vinden in de huidige overspannen woningmarkt. Zo houden we de jongere generatie vast in de regio en voorkomen we uitstroom. De gemeenteraad besloot 7 juli dat er tien woningen gekocht en geplaatst kunnen worden in de gemeente Aalten.

Achterhoekse wooncoöperatie
De Uuthuuskes worden beheerd door een voor dit doel opgerichte wooncoöperatie. Uitgifte van de tijdelijke huurwoningen loopt via de belangenverenigingen in de kleine kernen. Geïnteresseerde jongeren kunnen zich daar dus melden. Het is de bedoeling vanaf september/oktober de woningen te kunnen toewijzen. De beschikbaarheid van de Uuthuuskes is afhankelijk van de levertijd van de bouwer van de flexwoningen. De eerste jongeren kunnen waarschijnlijk in het voorjaar van 2021 hun intrek in een Uuthuuske nemen.

Regiodeal
De coöperatie wordt mede gefinancierd door de Regio Deal, gemeente Aalten, gemeente Berkelland, provincie Gelderland, ProWonen, LVKK en Vereniging DKK Gelderland.

Interesse
Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie over een Uuthuuske in De Heurne neem dan contact op via email: . Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om direct contact op te nemen met een bestuurslid van het Heurns Belang.

Bron/info Uuthuuskes: website van de gemeente Aalten