Belangenclubs en gemeenschapshuizen verenigen zich in Platform Aalten

Gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren
Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Begin september heeft het Platform Aalten een kennismakingsgesprek gehad met burgemeester en wethouders. Binnenkort wordt er verder gesproken met wethouder Joop Wikkerink over het functioneren van de gemeenschapshuizen. Kortom, het Platform, het overlegorgaan van de gemeenschapshuizen, belangenverenigingen en zorgcoöperatie, is volop bezig om een vanzelfsprekende overlegpartner van de gemeente te worden.

Meedenken over de gemeenschapshuizen 2.0
Het functioneren van de gemeenschapshuizen in de verschillende kleine en grote kernen van de gemeente Aalten was in 2017 onderwerp van een onderzoek van de gezamenlijke
rekenkamercommissie van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. Het duurde even voordat de gemeenteraad er over sprak, maar nadat het rapport van de rekenkamer begin 2018 was besproken werd er besloten om verder in beeld te brengen wat de gemeenschapshuizen nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Deze verbeterde versies worden als gemeenschapshuizen 2.0 aangeduid. Uiteraard praten de betrokkenen daarover graag zelf mee. Om onder andere over dit thema mee te denkenis het Platform Aalten opgericht.

Sociale doelstelling steeds belangrijker
De belangenverenigingen in de gemeente kwamen jaarlijks bij elkaar. Ook de kulturhusen van Bredevoort, Lintelo en Dinxperlo en de gemeenschapshuizen van Dale, de Haart, Barlo, IJzerlo en Heurne kwamen al wel af en toe bij elkaar. Maar na de discussie over de toekomst was er behoefte om het anders aan te pakken. Barlo, Dale en de Haart namen begin dit jaar het initiatief daarvoor en dat heeft er toe geleid dat er sinds de zomer een structureel overlegplatform is. Ook de zorgcoöperatie Barlo-Dale praat hierin mee. “In het verleden”, vertelt voorzitter Ap te Winkel, “waren de besturen van de gemeenschapshuizen vooral bezig met het in stand houden van het gebouw.” Dat gebouw was de plek voor de buurtschapsfeesten en de verenigingen. “Nu zijn er meer activiteiten, die met participatie en de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) te maken hebben en met het bevorderen van de leefbaarheid.” De kulturhusen en een enkel gemeenschapshuis hadden al wel wat meer een sociale doelstelling, maar die wordt voor de andere gemeenschapshuizen ook steeds belangrijker.

Meer dan alleen een overlegorgaan
Het Platform Aalten zal niet alleen een overlegorgaan zijn voor de gemeenschapshuizen zelf en de gesprekspartner voor de gemeente en andere organisaties. De bijeenkomsten van het Platform worden ook gebruikt voor een nadere kennismaking met elkaar. “Daarom vergaderen we elke keer in een ander gemeenschapshuis”, vertelt Gerard te Hennepe, “We beginnen dan met een presentatie over het gebouw waar we te gast zijn.” Leren van elkaar is ook een doelstelling. Op de agenda van de bijeenkomsten staan informatieve onderwerpen, want doordat de activiteiten vaker een sociaal aspect hebben is de behoefte aan informatie daarover ook groter geworden. “Onderwerpen die nu actueel zijn”, zegt Te Winkel, “zijn reanimatiecursussen en het plaatsen en onderhouden van AED’s en buurtpreventie.” Daarnaast zal de komende tijd het meepraten over het
functioneren van de gemeenschapshuizen en een nieuw beleidskader voor de
gemeenschapshuizen 2.0 veel tijd vragen. Ook heeft de gemeente al gevraagd mee te denken over de nieuwe raamovereenkomst voor Figulus Welzijn, waarin aangegeven zal worden welke activiteiten er in de komende jaren van de welzijnsorganisatie worden verwacht. Het platform wil de gemeente daarnaast ongevraagd adviseren over zaken die het belangrijk vindt.

Gevoel dat het al beter gaat
Om alle activiteiten van het nieuwe platform in goede banen te leiden is er een kerngroep van vijf mensen. “Daardoor kan er de vaart in blijven”, zegt Te Winkel. De achterban wordt op de hoogte gehouden met nieuwsbrieven en informatie die op de website samen.aalten.nl te vinden zal zijn. Te Winkel en Te Hennepe hebben het gevoel dat – nu het Platform Aalten er is – het al beter gaat. Er is structureel overleg, er is actie en er is meer enthousiasme. Eric Wichgers, de directeur van Figulus Welzijn, ondersteunt als secretaris het werk van de kerngroep. Hij is niet alleen betrokken bij het Platform Aalten, omdat de Ahof van waaruit Figulus werkt als een gemeenschapshuis voor de kern Aalten kan worden beschouwd. “Vroeger organiseerden we zelf heel veel activiteiten, tegenwoordig richten we ons meer op het ondersteunen van het netwerk”, zegt Wichgers. Betrokkenheid bij het Platform past daar uitstekend bij. Het betekent niet dat Figulus zelf geen activiteiten meer organiseert, want dat blijft ook een taak.