Voetpad van uit De Heurne naar Landwinkel Smits

Vanuit de Heurnse bevolking kwam de vraag voor een voetpad naar Smits omdat lopen langs de drukke Lage Heurnseweg niet veilig is met kinderen of wandelwagens.

De gemeente wilde alleen de stoep verlengen tot aan het bord van De Heurne. Na overleg met het waterschap was het mogelijk om het voetpad achter de bomen te leggen langs de sloot, dan zou je bij Smits de weg over moeten steken, dat was echter geen veilige optie omdat het zicht naar beide kanten wordt gehinderd door de bomen.

Paul Storm en Hannie Ormel wilden wel grond beschikbaar stellen aan de andere zijde van de weg. Na overleg met de gemeente werd besloten dat het pad aan de overzijde zou komen. De gemeente zou zorgen voor verlenging van het trottoir tot midden in de verkeerssluis en daar een oversteek maken, zodat het mogelijk is om de weg in 2 keer over te steken en het zicht naar beide zijden goed is.

Het pad is gerealiseerd door middel van een sponsor die de onderlaag en de top laag heeft gesponseerd en een subsidie uit het Noaberfonds van de gemeente. De aanleg is door de loonwerkers Wissink en Westerveld belangeloos uitgevoerd.

Daarnaast is er vanuit Gert Smits nog het een en ander gesponseerd en zijn van uit het Olde Karrespoor nog enkele mensen betrokken geweest bij de aanleg.

Het eindresultaat is een mooi voet en fietspad van uit De Heurne naar Landwinkel Smits waar we trots op mogen zijn!

Op vrijdagmiddag 17 juli is het pad op een feestelijke manier geopend door Ben Erinkveld en wethouder Wikkerink.