Vernieuwd kinderbestuur scoort meteen met een mooi bedrag

Aan het einde van het schooljaar verlaten de kinderen uit groep 8 het kinderbestuur van het Heurns Veld. Lars en Mika verlaten het bestuur omdat zij naar de middelbare school gaan.
Na verkiezingen zijn de vrijgekomen plaatsen ingevuld door kinderen die het komend schooljaar naar groep 7 gaan.


Van links naar rechts, achterste rij:

Jelle Wissink 
Tim Veerbeek 
Alieke Ormel 
Lars Nederlof (vertrekkend voorzitter). 
Voorste rij:
Gideon Jansen
Puck Nederlof
(vertrekkend lid Mika Wohlan ontbreekt).

 

 
Eén van de twee nieuwe bestuursleden is Alieke Ormel. Zij gaat zich binnen het kinderbestuur onder andere bezig houden met bewegen, evenementen en sport. De aanleg, inrichting en onderhoud van het voetbalveld is één van onderwerpen waarmee Alieke zich bezig houdt. Ze is negen jaar en is bestuurslid geworden omdat zij het leuk vindt om iets te organiseren met andere kinderen. Bovendien doet zij aan de survival sport. Samen sporten is leuk, positief en goed voor iedereen. Alieke verheugt zich vooral op het crossbaantje op het Heurns Veld.

 

Gideon Jansen wordt de nieuwe voorzitter van het kinderbestuur. Gideon zit al een tijdje in het bestuur en weet wat er speelt. Hij is al 11 jaar en gaat na de zomervakantie naar groep 8. Zijn hobby’s zijn voetballen, met vrienden spelen en gamen. Ook Gideon zegt dat bewegen en sporten belangrijk is voor je gezondheid en je wordt er fit van. Zijn belangrijkste doel voor het komend jaar als voorzitter is dat er een mooi Heurns Veld komt en dat het in goede staat blijft. Een mooi gemaaid veld helpt daarbij.

 

Het trotse vernieuwde kinderbestuur met het eerste resultaat!

Het kinderbestuur heeft in de nieuwe samenstelling meteen al gescoord met het binnenhalen van het mooie bedrag van 4000 euro uit het Rabobank Coöperatiefonds voor de aanschaf van een maaimachine. Mooi op tijd, want het gras van het trapveld kan wel weer een maaibeurt gebruiken. Dankzij Rabobank Graafschap kan er voor gezorgd worden dat het gras er mooi bij ligt en het veld bespeelbaar blijft.