Skip to main content

Wijzigingen kinderbestuur 2024

Wijzigingen kinderbestuur 2024

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 juni 2024 is het nieuwe kinderbestuur voorgesteld. Afscheid is genomen van Camiel Boland, Jolijn Ormel en Twan te Grotenhuis. Hun plaatsen zijn ingenomen door Bram Veerbeek, Guus Wissink en Sophie Nap.

Het kinderbestuur ziet er nu als volgt uit:
Lenny Schreurs voorzitter
Hidde Bussink notulist
Jara Hengeveld bestuurslid (moestuin)
Bram Veerbeek bestuurslid (voedselbos/natuur)
Guus Wissink bestuurslid (sport en bewegen)
Sophie Nap bestuurslid (activiteiten)

Wijzigingen Kinderbestuur

Wijzigingen Kinderbestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 mei 2023 is het nieuwe kinderbestuur voorgesteld. Afscheid is genomen van Jamie Geven, Donna Schreurs en Lot de Ruijter. Hun plaatsen zijn ingenomen door Jara Hengeveld, Lennie Schreurs en Hidde Bussink.

Het kinderbestuur ziet er nu als volgt uit:
Camiel Boland – voorzitter
Twan te Grotenhuis – secretaris
Jolijn Ormel – bestuurslid (moestuin)
Jara Hengeveld – bestuurslid (voedselbos en natuur)
Lenny Schreurs – bestuurslid (sport en bewegen)
Hidde Bussink – bestuurslid (activiteiten en evenementen)

 

Op de foto staan van links naar rechts: Hidde, Lenny, Twan, Camiel, Jolijn en Jara

Heurns Veld wint Gouden Pit!

De unieke aanpak van het Heurns Veld scoort! Via het kinderbestuur is jong en oud in De Heurne betrokken bij het nieuwe Heurnse Veld. Het veld is bedoeld om te ontmoeten, te bewegen en spelen en voor natuurbeleving en -educatie. Heel De Heurne is trots op deze nieuwe ontmoetingsplek waarvan veel gebruik wordt gemaakt.

KNHM Foundation steunt jaarlijks onder de noemer ‘Kern met Pit’ vele burgerinitiatieven in Nederland. Een jury beoordeelt alle projecten en iedereen kan stemmen op het project van voorkeur. Nadat het veld in januari al was bestempeld als beste project van Gelderland zijn wij nu in competitie met alle provinciale winnaars uitgeroepen tot beste burgerinitiatief van Nederland!

Het aantal behaalde internet stemmen bepaalt voor 50 % de uitslag en een jury de andere 50 %. De driekoppige jury was unaniem van oordeel, dat het Nieuw Heurns Veld het beste van Nederland is.
Het jury oordeel: het Nieuw Heurns veld levert een grote bijdrage aan het vitaal houden van de lokale gemeenschap. Samen dingen doen en leren en nieuwe verbindingen tot stand brengen via een breed gedragen ontmoetingsplek. En actief burgerschap van de jeugd bevorderen.
Een project met een hoog het ambitieniveau niveau. Met een begroting van bijna € 80.000,- en de inzet van heel veel vrijwilligers is het een complex project. Vandaar een hoge score. Echt een project gedragen door hele gemeenschap!

De prijs werd zaterdag 5 juni in de namiddag via een livestream event met alle provinciewinnaars bekend gemaakt. Vervolgens reed een heuse discobus het terrein op en reikte KNHM voorzitter Annemarie Jorritsma de prijs uit aan het kinderbestuur.

 

Bijna 2.400 personen hebben hun stem op het Heurns Veld uitgebracht.

Iedereen bedankt voor de steun en stemmen en uiteraard van harte welkom om het resultaat te bekijken en te ervaren.

Opbrengst Sponsor Actie

Opbrengst Sponsor Actie

In de week van 12 tot en met 16 oktober heeft het kinderbestuur van ‘Heurns Belang’ er voor gezorgd dat er een mooi bedrag bij elkaar kwam ter opluistering van het Heurns veld. Door middel van een sponsoractie waarbij men een ‘vierkante meter’ bos kon doneren werd er door menigeen gehoor gegeven aan deze mooie actie.
Door Waltraud Wensink

Al op de eerste actiedag stond het kinderbestuur op tijd klaar op het schoolplein van De Höve in De Heurne, alwaar geïnteresseerden heel wat vierkante meters hebben gesponsord. Herman Bussink en Henk Lammers zijn nauw betrokken bij het opknappen van het Heurns Veld en waren op deze eerste dag natuurlijk ook aanwezig om te zien hoe het kinderbestuur het er van af bracht. Herman: ”Het is toch net echt”, zegt hij met gepaste trots, “de kinderen doen het geweldig.

Naast de subsidies die al zijn toegezegd is deze actie een prachtige aanvulling. Van de opbrengst worden bomen en heesters gekocht die samen op 450 vierkante meter het kleine bos vormen op het Heurns Veld.” Henk Lammers:” Maar in plaats van een vierkante meter kan je ook één of meerdere grote bomen doneren en op deze eerste dag kunnen we trots vertellen dat de eerste vier grote bomen al een feit zijn.” Ook directeur Jan van de Horst van De Höve is trots op het kinderbestuur en hoe ze deze actie op touw hebben gezet. “Ze regelen het allemaal zelf en zijn ook verantwoordelijk voor de verkoop op het schoolplein. Er zijn flyers gemaakt die huis aan huis verspreid zijn en aan de ouders zijn meegegeven. Daarnaast is er op de Facebookpagina en in onze nieuwsbrief aandacht aan geschonken. Het is ook een beetje in hun eigen belang, ze kunnen er zelf veel plezier aan beleven.”

De kinderen van het kinderbestuur zijn echt betrokken en vinden het leuk om te doen. Het geld dat binnenkomt wordt met zorg in een geldkistje opgeborgen. ”Dat wordt veilig opgeborgen in een kluisje, waarvan we natuurlijk de combinatie niet geven”, zegt een van de kinderen. Herman: ”Het is een mooie actie en je ziet er ook daadwerkelijk iets van terug als het Heurns Veld eenmaal klaar is. De gesponsorde bomen en heesters zullen in november worden geplant. Zo zie je maar, vele kleintjes zorgen voor een groot resultaat.”

Iedereen kan een vierkante meter sponsoren voor 15 euro en een grote boom voor 150 euro. In ruil daarvoor krijgt de sponsor een zakje met zaaimengsel voor in de tuin en de naam wordt vermeld op het donateursbord.

‘Samen maken we De Heurne een stukje groener’
De sponsorweek die de kinderen deze week op het schoolplein hebben georganiseerd bracht aan het eind van de week het mooie bedrag van 3.500 euro op. Wie nog een vierkante meter of een grote boom wil sponsoren, kan contact opnemen met Henk Lammers (penningmeester Heurns Belang) op 06-53208292.

4.000 euro voor Kinderbestuur

4.000 euro voor Kinderbestuur

Vernieuwd kinderbestuur scoort meteen met een mooi bedrag

Aan het einde van het schooljaar verlaten de kinderen uit groep 8 het kinderbestuur van het Heurns Veld. Lars en Mika verlaten het bestuur omdat zij naar de middelbare school gaan.
Na verkiezingen zijn de vrijgekomen plaatsen ingevuld door kinderen die het komend schooljaar naar groep 7 gaan.


Van links naar rechts, achterste rij:

Jelle Wissink 
Tim Veerbeek 
Alieke Ormel 
Lars Nederlof (vertrekkend voorzitter). 
Voorste rij:
Gideon Jansen
Puck Nederlof
(vertrekkend lid Mika Wohlan ontbreekt).

 

 
Eén van de twee nieuwe bestuursleden is Alieke Ormel. Zij gaat zich binnen het kinderbestuur onder andere bezig houden met bewegen, evenementen en sport. De aanleg, inrichting en onderhoud van het voetbalveld is één van onderwerpen waarmee Alieke zich bezig houdt. Ze is negen jaar en is bestuurslid geworden omdat zij het leuk vindt om iets te organiseren met andere kinderen. Bovendien doet zij aan de survival sport. Samen sporten is leuk, positief en goed voor iedereen. Alieke verheugt zich vooral op het crossbaantje op het Heurns Veld.

 

Gideon Jansen wordt de nieuwe voorzitter van het kinderbestuur. Gideon zit al een tijdje in het bestuur en weet wat er speelt. Hij is al 11 jaar en gaat na de zomervakantie naar groep 8. Zijn hobby’s zijn voetballen, met vrienden spelen en gamen. Ook Gideon zegt dat bewegen en sporten belangrijk is voor je gezondheid en je wordt er fit van. Zijn belangrijkste doel voor het komend jaar als voorzitter is dat er een mooi Heurns Veld komt en dat het in goede staat blijft. Een mooi gemaaid veld helpt daarbij.

 

Het trotse vernieuwde kinderbestuur met het eerste resultaat!

Het kinderbestuur heeft in de nieuwe samenstelling meteen al gescoord met het binnenhalen van het mooie bedrag van 4000 euro uit het Rabobank Coöperatiefonds voor de aanschaf van een maaimachine. Mooi op tijd, want het gras van het trapveld kan wel weer een maaibeurt gebruiken. Dankzij Rabobank Graafschap kan er voor gezorgd worden dat het gras er mooi bij ligt en het veld bespeelbaar blijft.

 

Mika werkt gewoon door

Mika werkt gewoon door

Aanpassingen aan gebouw Heurns Veld liggen niet stil
Het gaat allemaal wat langzamer en moeizamer dan gepland, maar de activiteiten voor de herinrichting van het Heurns Veld vorderen. Dat geldt ook voor de verbouwing van het kleedlokaal van het voormalig voetbalveld in De Heurne. Mede dankzij het toezicht van Mika Wohlan, die zich daar namens het jaugdbestuur mee bezighoudt.

Vijf leerlingen van basisschool De Höve vormt het jeugdbestuur van het Heurns Veld. Het jeugdbestuur helpt de volwassenen bij het nemen van beslissingen over de herinrichting van het veld. Ook spelen zij straks een rol bij het beheer. Mika Wohlan is contactpersoon voor de werkgroep gebouw. Hij is 12 jaar oud en zit in groep 8 van De Höve. Mika’s grote hobby is het meehelpen bij een varkensboer. Behalve schoonmaken gaat het dan ook om het verzorgen van de dieren. Hij houdt zijn conditie op peil door af en toe mee te doen met bootcamp. Mika is lid van het jeugdbestuur omdat hij mee wil werken aan het nieuwe veld zodat kinderen en volwassenen straks samen kunnen komen en kinderen een goede plek hebben om te spelen. Hij vindt het ook leuk om met het Heurns Veld en het gebouw bezig te zijn. Het voormalige kleedlokaal wordt verbouwd zodat het straks geschikt is voor het nieuwe Heurns Veld. Kinderen moeten er straks kunnen schuilen bij een regenbui tijdens een buitenles. Vrijwilligers van het Heurns Veld kunnen vanuit het gebouwtje werken (en pauzeren). En verenigingen kunnen de ruimte gebruiken voor een bespreking.

Verbouwing
Het gebouwtje gaat flink op de schop. Het krijgt onder andere nieuw sanitair, een keukentje en een verblijfsruimte. Met enkele aanpassingen in de gevel wordt gezorgd voor meer daglicht. Ook een overdekt terras zit in de planning. De oude kleedkamer beschikte nog niet over een permanente elektriciteitsvoorziening en die wordt momenteel aangelegd. De stroomkabel ligt inmiddels tot bij het gebouwtje en er wordt gewerkt aan een nieuwe meterkast. Na aansluiting zal het klussen een stuk makkelijker worden.
Mika’s gesprekspartner is Willie Baten van de werkgroep. Willie heeft met de andere werkgroepleden veel bedrijven uit De Heurne en omgeving bereid gevonden bij te dragen aan de verbouwing. Een overzicht van alle gulle sponsoren wordt geplaatst op de website van Heurns Belang. Willie heeft veel waardering voor de inzet van deze bedrijven, die juist in deze moeilijke tijd meedoen.

Natuur en sport
Het Heurns Veld heeft straks op natuur- en sportgebied veel te bieden. Naast een inheems bos en een voedselbosje komt er onder meer een buitenlokaal voor buitenlessen, een moestuin, een bloemenplukveld, een insectenhotel en bijenkasten. Sporten kan met een fietscrossbaantje, hindernissen, een trapveldje, basketbalveldje en jeu de boulesbaan. En natuurlijk is er ook ruimte voor gewoon buiten spelen.

Wie zich als vrijwilliger wil inzetten voor het Heurns Veld kan zich aanmelden via e-mail of tel. 06-20562759. De herinrichting van het Heurns Veld is een project van het Heurns Belang, het jaugdbestuur Heurns Veld en basisschool De Höve.

Schooljeugd in bestuur

Schooljeugd in bestuur

Schooljeugd in bestuur voor ontwikkeling plannen Heurnse Veld

Vijf scholieren van basisschool De Höve in De Heurne vormen samen het bestuur voor de ontwikkeling van het Heurnse Veld. Gideon Jansen (Sport en Bewegen), Mika Wohlau (Gebouw), Jelle Wissink (Natuur), Lars Nederlof (voorzitter) en Puck Nederlof (secretaris) gaan samen leiding geven aan de uitvoering van de plannen. Daarbij krijgen ze een klein beetje steun van hun adviseurs: Bennie Bruggink en Matthijs Almekinders van Heurns Belang.

 

Woensdag vond de eerste vergadering plaats, waarbij het bestuur de plannen voor het Heurnse Veld werden toegelicht. Voorzitter Lars vertelt, gesouffleerd door Bennie Bruggink: “In totaal kosten de plannen voor de opknapbeurt van het gebouw en de herinrichting van het terrein ongeveer 80.000 euro. We hebben al een bedrag van 10.000 euro toegezegd gekregen van het Oranjefonds, en ook de gemeente doet 10.000 euro. En we hopen snel bericht te krijgen dat onze aanvragen bij het VSB-fonds, bij de Rabobank en de Provincie Gelderland worden toegekend. Dat geld, en heel veel bijdragen, ook in natura, van Heurnse ondernemers zorgen dat we er iets heel moois van kunnen maken.” Puck Nederlof en Matthijs Almekinders weten te vertellen dat er ook heel veel zelfwerkzaamheid aan te pas komt. “Er worden bijvoorbeeld 1.200 bomen geplant. Daarbij gaan de kinderen van De Höve helpen”, zegt Puck. “En er komt ook een blotevoetenpad!”

 

Gideon Jansen, bestuurslid sport en bewegen, vertelt: “Er komt op het veld veel ruimte om te sporten en te bewegen. Een voetbalveldje, wat klimtoestellen en een basketbalterreintje, dat we in de winter onder water kunnen laten lopen, om er een schaatsbaantje van te maken. Als het tenminste vriest… ” Jelle Wissink heeft natuur in zijn portefeuille en weet: “Er komt een voedselbos, waar iedereen fruit, noten en bessen kan plukken. En een moestuin, die de kinderen van De Höve gaan onderhouden. We willen met de producten uit de tuin gaan koken, en misschien ook wel wat verkopen, zodat er geld in kas komt voor onderhoud van het veld en het gebouw. En er komt ook een buitenlokaal, waar we straks les in de buitenlucht krijgen.” Om te zorgen dat dat kan, moet ook bestuurslid gebouw Mika aan de slag. “Het gebouw krijgt een grote opknapbeurt, en er worden toiletten gerealiseerd. Zo wordt het een goede schuilgelegenheid als het ineens slecht weer is tijdens een les”, vertelt hij.

 

Bennie Bruggink vult aan: “Het Heurnse Veld kan straks ook door de Heurnse gemeenschap worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de Heurnse Slag. Het terrein is en blijft eigendom van de gemeente; Heurns Belang krijgt het in eeuwigdurende erfpacht voor een euro per jaar. De plannen voor het terrein zijn ontwikkeld tijdens een denktank, en mede mogelijk door meedenken en -doen van heel veel Heurnse mensen en bedrijven. Het voedselbos bijvoorbeeld is geschoeid op het idee van IVN, voor een ‘tiny forest’. Het wordt wel het eerste ‘tiny forest’ in het buitengebied! En al die mooie plannen zorgen ervoor dat De Heurne ook genomineerd is voor de titel ‘Kern met Pit’!”

Op de bovenstaande foto de jeugdige bestuurders met een plankaart van het Heurnse Veld. (Foto Frank Vinkenvleugel).