Aanpassingen aan gebouw Heurns Veld liggen niet stil
Het gaat allemaal wat langzamer en moeizamer dan gepland, maar de activiteiten voor de herinrichting van het Heurns Veld vorderen. Dat geldt ook voor de verbouwing van het kleedlokaal van het voormalig voetbalveld in De Heurne. Mede dankzij het toezicht van Mika Wohlan, die zich daar namens het jaugdbestuur mee bezighoudt.

Vijf leerlingen van basisschool De Höve vormt het jeugdbestuur van het Heurns Veld. Het jeugdbestuur helpt de volwassenen bij het nemen van beslissingen over de herinrichting van het veld. Ook spelen zij straks een rol bij het beheer. Mika Wohlan is contactpersoon voor de werkgroep gebouw. Hij is 12 jaar oud en zit in groep 8 van De Höve. Mika’s grote hobby is het meehelpen bij een varkensboer. Behalve schoonmaken gaat het dan ook om het verzorgen van de dieren. Hij houdt zijn conditie op peil door af en toe mee te doen met bootcamp. Mika is lid van het jeugdbestuur omdat hij mee wil werken aan het nieuwe veld zodat kinderen en volwassenen straks samen kunnen komen en kinderen een goede plek hebben om te spelen. Hij vindt het ook leuk om met het Heurns Veld en het gebouw bezig te zijn. Het voormalige kleedlokaal wordt verbouwd zodat het straks geschikt is voor het nieuwe Heurns Veld. Kinderen moeten er straks kunnen schuilen bij een regenbui tijdens een buitenles. Vrijwilligers van het Heurns Veld kunnen vanuit het gebouwtje werken (en pauzeren). En verenigingen kunnen de ruimte gebruiken voor een bespreking.

Verbouwing
Het gebouwtje gaat flink op de schop. Het krijgt onder andere nieuw sanitair, een keukentje en een verblijfsruimte. Met enkele aanpassingen in de gevel wordt gezorgd voor meer daglicht. Ook een overdekt terras zit in de planning. De oude kleedkamer beschikte nog niet over een permanente elektriciteitsvoorziening en die wordt momenteel aangelegd. De stroomkabel ligt inmiddels tot bij het gebouwtje en er wordt gewerkt aan een nieuwe meterkast. Na aansluiting zal het klussen een stuk makkelijker worden.
Mika’s gesprekspartner is Willie Baten van de werkgroep. Willie heeft met de andere werkgroepleden veel bedrijven uit De Heurne en omgeving bereid gevonden bij te dragen aan de verbouwing. Een overzicht van alle gulle sponsoren wordt geplaatst op de website van Heurns Belang. Willie heeft veel waardering voor de inzet van deze bedrijven, die juist in deze moeilijke tijd meedoen.

Natuur en sport
Het Heurns Veld heeft straks op natuur- en sportgebied veel te bieden. Naast een inheems bos en een voedselbosje komt er onder meer een buitenlokaal voor buitenlessen, een moestuin, een bloemenplukveld, een insectenhotel en bijenkasten. Sporten kan met een fietscrossbaantje, hindernissen, een trapveldje, basketbalveldje en jeu de boulesbaan. En natuurlijk is er ook ruimte voor gewoon buiten spelen.

Wie zich als vrijwilliger wil inzetten voor het Heurns Veld kan zich aanmelden via e-mail of tel. 06-20562759. De herinrichting van het Heurns Veld is een project van het Heurns Belang, het jaugdbestuur Heurns Veld en basisschool De Höve.