In verband met een voorgenomen wijziging van de statuten nodigt het bestuur u uit voor een Extra Algemene Ledenvergadering van de vereniging Heurns Belang.
Deze vergadering wordt gehouden op
dinsdag 17 december 2019 in de Haltezaal van café
Bruggink,
aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19:45 uur.

AGENDA

  1. Opening door de voorzitter
  2. Voorstel wijziging statuten vereniging Heurns Belang inclusief mondelinge toelichting: Aankondiging en uitnodiging extra leden vergadering van de vereniging Heurns Belang
  3. Stemming en vervolgens besluit over het voorstel statutenwijziging
  4. Stand van zaken en ontwikkelingen herinrichting Heurns Veld, tevens gelegenheid voor
    vragen
  5. Verzoek tot machtiging voor aangaan pachtovereenkomst Heurns Veld volgens toelichting
  6. Mededelingen door het bestuur
  7. Rondvraag
  8. Sluiting van de vergadering.

Twee belangrijke stukken voor deze vergadering zijn hieronder te downloaden:

1- Aankondiging ledenvergadering 2019

2- Gewijzigd concept statutenwijziging Vereniging Heurns Belang