Skip to main content

Jeu des Boules

Jeu des Boules op Heurns Veld

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt er van 13.30 uur tot 15.30 op het Heurns Veld jeu des boules gespeeld.

Wil je een keer meedoen?

Kom gerust….. de koffie staat klaar.

Heurns Veld nominatie Erfgoedprijs 2023

De gemeente Aalten reikt jaarlijks de Erfgoedprijs uit. Voor deze prijs kunnen personen en organisaties worden voorgedragen. Op basis van het advies van de Commissie Cultureel Erfgoed, heeft het college van B&W drie kandidaten genomineerd voor de Erfgoedprijs 2023.
Een ervan is het Heurns Veld.

In de motivering staat het volgende:
Het ‘Heurns Veld’ wordt gedragen door een enthousiaste groep vrijwilligers die een onbruikbaar geraakt voetbalveld heeft omgetoverd tot een letterlijk bloeiende plek voor jong en oud. Het Heurns Veld wil een bijdrage leveren aan het vitaal houden van de lokale gemeenschap: bevorderen van samen dingen doen en leren, nieuwe verbindingen tot stand brengen, een ‘breed’ gedragen ontmoetingsplek creëren, actief burgerschap van de jeugd bevorderen onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’. Daarnaast is het een plek geworden voor natuurbeleving, educatie en bevorderen van vitaliteit.
De Erfgoedprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, organisatie of vereniging die op eigen initiatief met veel inzet en/of financiële inbreng een bouwwerk met historische waarde heeft gerestaureerd of heeft laten restaureren. Ook het plegen van groot achterstallig onderhoud, waardoor dreigend verval is voorkomen, komt in aanmerking voor de prijs. Verder kunnen personen of organisaties die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het erfgoed in brede zin in de gemeente Aalten worden voorgedragen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 250,- en een kunstwerk ter waarde van € 350,- dat betrekking heeft op het pand of het gebied waarvoor de winnaar zich heeft ingezet.

De prijs wordt dit jaar uitgereikt door wethouder Ted Kok. Voor de uitreiking van de prijs wordt een feestelijk moment georganiseerd op donderdagavond 31 augustus 2023 om 19.30 uur in de Koppelkerk in Bredevoort.

Kijk ook op: https://www.aalten.nl/drie-genomineerden-voor-erfgoedprijs-2023

Heurnse Slag

Op zondagmiddag 3 september vindt op het Heurns Veld de Heurnse Slag plaats. waarbij 12 teams strijden om de felbegeerde bokaal. De inschrijving van de teams was binnen enkele weken rond. Dit jaar is voor het eerst gekozen voor een thema, namelijk ‘De camping’.

De spellen beginnen om 13.00 uur.

Kom allemaal op zondagmiddag 3 september naar het Heurnse Veld om de deelnemers aan te moedigen of gewoon te genieten van een gezellig Heurns treffen.
Verdere info vind je op de facebooksite Heurnse Slag.

Heurnse Blagen Dagen

Heurnse Blagen Dagen

Enthousiast kondigen wij de 3e editie van de HEURNSE BLAGEN DAGEN aan; Waar plezier, actie en samenspel voorop staan!

12 – 13 – 14 juli  –  Heurns Veld

Goed om te weten 😊 :

 • Bestemd voor alle kinderen woonachtig in de Heurne en of naar CBS de Höve gaan en in schooljaar 2022-2023 in groep 3 t/m 8 zitten.
 • Kinderen nemen eigen lunchpakket + fruit mee + eigen beker voorzien van naam voor de ranja.
 • Kinderen krijgen ranja/water gedurende de dag + iets lekkers.
 • Programma start dagelijks om 10.00 uur en we sluiten om 15.00 uur af tenzij anders vermeld (houdt het programma op de website in de gaten).
 • Houdt rekening met de kleding keuze. Check hiervoor het programma. Verwacht geen schone kids aan het eind van de dag 😉.
 • De Heurnse Blagen Dagen is een samenwerking tussen het Heurns Belang en CJV. Begeleiding zal bestaan uit leden/vrijwilligers vanuit de CJV in samenwerking met leden/vrijwilligers vanuit het Heurns Belang.
 • Voor vragen kunt u terecht bij Dennis Berendsen (06-53469665) + Robert te Grotenhuis (06-11654677)
 • Afmeldingen telefonisch voor 10.00 uur doorgeven bij Dennis Berendsen (06-53469665)
 • Bij heel slecht weer kunnen we helaas geen passend alternatief bieden. Houdt er rekening mee dat we in zo’n geval de dag moeten annuleren. Uiteraard zijn we niet van suiker en laten we ons niet afschrikken door een buitje 😉.

AFSPRAKEN

 • Deelname aan de Heurnse Blagen Dagen en de georganiseerde activiteiten is op eigen risico.
 • Respect voor en naar elkaar vinden wij erg belangrijk. Wanneer kinderen ongewenst gedrag laten zien zullen we hen hierop aanspreken en mogelijk ook contact met ouders hierover opnemen.
 • We gaan ervanuit dat de kinderen die zich hebben aangemeld de gehele dag aansluiten bij de groep en niet op eigen initiatief, zonder overleg het veld verlaten. Uitzonderingen worden gemaakt in overleg met ouders en organisatie.
 • Het is belangrijk dat ouders op deze dagen telefonisch bereikbaar zijn in geval van calamiteiten.
 • Maak duidelijke afspraken met je kind of hij of zij wel of niet zelfstandig naar huis mag gaan aan het eind van de dag of dat hij of zij opgehaald wordt. Het is voor de organisatie niet werkbaar om dit voor iedereen bij te houden. De organisatie is hier niet verantwoordelijk voor.

Tips / opmerkingen voor de organisatie? Laat het ons vooral weten en geef het aan bij Dennis of Robert.

Wij hebben er super veel zin in en hopen op veel enthousiaste kids!

Voedselbos ingeplant

Leerlingen de Höve helpen met inplanten voedselbos Heurns Veld

Leerlingen van groep 6 van basisschool de Höve hebben donderdag 30 maart  meegeholpen met de aanleg van het nieuwe voedselbos op het Heurns Veld. Samen met enkele vrijwilligers van de onderhoudsgroep hebben zij aardperen gepoot en bramen- en frambozenstruiken en diverse bessenstruiken (rode, witte, zwarte en kruisbes) geplant.  

Harry Esselink van het gelijknamige hoveniersbedrijf heette de leerlingen welkom en gaf tekst en uitleg over de aardpeer én over de diepte/grootte van het plantgat. Vervolgens togen de kinderen in drie groepen naar het voedselbos. Eén groep begon met het poten van aardperen, de andere groep met het planten van struiken. De derde groep ging met het vlechten van wilgentenen aan de slag voor het maken van een afrastering. Door te rouleren hebben de leerlingen allemaal meegewerkt aan de verschillende onderdelen. Een mooi voorbeeld die de verbondenheid tussen school de Höve en het Heurns Veld benadrukt. De kinderen denken niet alleen mee in de voorbereidingsfase maar helpen ook bij de uitvoering en zijn zodoende zeer betrokken.
Eén van de kinderen zei na het planten: ‘Dit is veel leuker dan op school in een klaslokaal’.
Een ander: ‘Ik vond het zo leuk om mee te helpen, en omdat het zo mooi geworden is wil ik een oproep doen aan iedereen om het Heurns Veld en het Voedselbos te komen bezichtigen’.

 

Voorbereidingen

De onderhoudsgroep van het Heurns Veld had al de nodige voorbereidingen gedaan. De grond was vooraf al gefreesd, aan de Nijmansdijk zijn wilgen geknot, van de wilgentakken is een vlechtwerk gemaakt. Leerlingen hebben hierbij geholpen.
Het ontwerp voor het voedselbos is gemaakt door Harry Esselink. Door het voedselbos loopt een slingerend wandelpad, deels onttrokken aan het oog door een afrastering van wilgentenen. Verder worden er enkele ‘boomstam’bankjes geplaatst. 
Om de kosten te beperken is er een oproep op Facebook geplaatst om plantmateriaal te leveren. Hier is dermate positief op gereageerd, dat er geen plantgoed hoefde te worden aangekocht.

 

Idee kinderbestuur en onderhoudsgroep

Voor wie een beetje bekend is met het Heurns Veld, het gaat om een strook grond achter de ballenvanger. Dit stukje lag er nog wat verlaten bij. Afgelopen najaar ontstond het idee vanuit de onderhoudsgroep en het kinderbestuur van de Höve  om op deze plek een voedselbos aan te leggen met daarbij een chill-/relaxplek voor leerlingen van de basisschool. Dit zou een welkome aanvulling zijn op al het moois dat het Heurns Veld nu al te bieden heeft. En dus niet alleen een verrijking voor de biodiversiteit maar ook zeker voor alle bezoekers. Nieuwsgierig geworden?  Kom gerust een keer kijken.

Foto’s bekijken op de pagina Nieuws-van’t Veld

DKK verslag bewonersavond

DKK verslag bewonersavond

Bewonersavond Dorpsontwikkelingsplan De Heurne

donderdag 30 maart 2023

Loat ow heuren veur De Heurne

Woensdagavond 29 maart vond de bewonersavond plaats in Café Bruggink. Een belangrijke stap in het dorpsplanproces. Op deze avond geven bewoners aan wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van De Heurne. Hun ideeën, wensen en verbeterpunten. Wat kan anders, wat moet worden behouden en hoe kan dit worden aangepakt? Deze input is de basis voor het dorpsontwikkelingsplan dat wordt geschreven voor de komende 5 tot 10 jaar.

Interactieve avond
Het was een mooie opkomst, rond de 150 bewoners waren aanwezig, waaronder ook veel jongeren, om hun mening te geven over de volgende thema’s: verenigingen, voorzieningen en sport, wonen, verkeer en bereikbaarheid, bedrijven en toerisme, welzijn, duurzaamheid en veiligheid. Onder het genot van een drankje konden de Heurnsen langs de verschillende thema’s wandelen om hun wensen en ideeën kenbaar te maken, te prioriteren, en met medebewoners in gesprek te gaan. Ook de lagere school was actief betrokken. Aan de muur hingen prachtige tekeningen met de toekomstdromen van de kinderen waaronder een museum over de tweede wereldoorlog.
Gemoedelijk, interactief, met een drankje achteraf – en zo stiekem dus ook best gezellig. Zo staat op de uitnodiging te lezen, en dat gaf de sfeer van deze avond ook goed weer.

Vervolg
De dorpswerkgroep gaat de komende tijd aan de slag om de opgehaalde input verder uit te werken in actiepunten en een visie met uitvoeringsagenda voor de komende 5 tot 10 jaar. Bij deze uitwerking worden ook verschillende partners, waaronder de gemeente Aalten, actief betrokken. Met als resultaat een mooi toekomstplan van, voor en door De Heurne.

Wie helpt ons aan FRUITPLANTEN?

Plantgoed gevraagd voor aanleg voedselbos

Wie het Heurns Veld kent weet dat er achter de ballenvanger een stuk van ca 400 m2 grond ligt dat er momenteel een beetje verlaten bijligt. Maar niet lang meer……!
Op die plek komt een voedselbos. Hierbij moet je denken aan o.a. bessenstruiken, bramen- en frambozenstruiken. Er wordt een slingerend wandelpad aangelegd dat grotendeels onttrokken wordt aan het oog door een afrastering van wilgentenen. Verder is het plan om er een paar ‘boomstam’ bankjes te plaatsen en op verzoek van het kinderbestuur van de Höve wordt een ‘chill-relax’plek gecreëerd voor de kinderen van de basisschool.

Realisatie van dit prachtige project kost geld: er moet een pad worden aangelegd, er zijn palen en wilgentenen nodig en er moet plantgoed worden aangeschaft. De benodigde arbeid wordt zoveel mogelijk verricht door vrijwilligers.

Om de kosten te drukken willen we vragen of je evt. plantgoed/struiken over hebt voor het voedselbos. Het gaat om de volgende soorten:

 • Frambozen, bosbessen en rozenbottels
 • Aardpeer, munt en maggiplant
 • Kruisbes rood en zwart, witte bessen
 • Braam, wijnbes, daslook

En dit alles onder het motto: door de Heurne voor de Heurne!

Weliswaar niet voor het voedselbos, maar we kunnen ook nog dahliabollen gebruiken, het liefst allemaal uiteenlopende kleuren (behalve rood, deze hebben we nog).

Mocht je wat hebben, reageer dan uiterlijk 1 maart per mail naar Henk Nijeboer ().

Mocht je geen materiaal kunnen leveren maar toch een financiële bijdrage willen doen, dan kun je een gift overmaken naar het bankrekeningnummer van Heurns Belang NL27 RABO 03740 53 103 onder vermelding van aanleg voedselbos 2023.

Dorpsvisie De Heurne

Dorpsvisie De Heurne


2023, het jaar dat De Heurne een dorpsvisie gaat opstellen!
Het bestuur van het Heurns Belang heeft afgelopen najaar besloten om voor De Heurne een Dorpsontwikkelingsplan op te stellen, een toekomstvisie voor de komende 5 – 10 jaar. Hierin gaan we samen als bewoners nadenken over de toekomst van en de leefbaarheid in De Heurne. Een plan van en voor de bewoners. Laat jullie stem dus vooral horen!

De verdere uitwerking ligt bij de zogenaamde Dorpswerkgroep (DWG). Deze groep bestaat uit totaal 12 personen, allen inwoners uit De Heurne. De DWG gaat onder andere de ideeën van de bewoners uitwerken. De groep wordt begeleid door twee ervaren procesbegeleiders van de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK). De werkgroep komt binnenkort voor de 1e keer bij elkaar.

Op korte termijn zul je er ongetwijfeld meer over horen. Je krijgt ruim de gelegenheid om input te leveren. Maak daar vooral gebruik van. Want wat is er mooier om eind volgend jaar een dorpsplan te hebben dat aansluit bij de wensen en ideeën van bewoners, waarbij de lokale kennis en creativiteit volop wordt benut!

Als bestuur Heurns Belang wensen we de leden van de Dorpswerkgroep en de procesbegeleiders van de DKK alvast veel succes met deze uitdagende maar ook vooral mooie klus. En jij als bewoner van de Heurne willen we vragen om mee te denken en je ideeën naar voren te brengen.
Wordt zeker vervolgd.

Bestuur Heurns Belang

Proosten op ‘t ni’j jaor

Proosten op ‘t ni’j jaor

Het was zaterdag de 7e januari een drukte van belang op het Heurns Veld. Jong en oud hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar.


Er was warme chocolademelk voor de jongsten en glühwein voor de ouderen, en natuurlijk kon iedereen genieten van een versgebakken oliebol. En alle kinderen kregen een echte ni`j jaorstoete.


Het geheel werd muzikaal opgeluisterd door de midwinterhoornblazers.
Dank aan de A.H.O.V. en Heurns Belang voor de organisatie.

Sinterklaas intocht

Sinterklaas intocht

Zaterdag 26 november a.s. kom ik samen met m’n pieten naar De Heurne. Om 14.00 uur arriveer ik op het schoolplein van basisschool De Höve.Via een mooie route hopen we rond 14.45 uur bij Café Bruggink te arriveren.

Daar is er weer een mogelijkheid om met mij op de foto te gaan en ik maak de uitslag bekend van de kleurwedstrijd. De kleurplaat kun je hier downloaden!

Na afloop is er voor alle leerlingen van de basisschool een kleine verrassing.
Ik hoop jullie allemaal bij school, onderweg of bij Bruggink te ontmoeten.

We gaan er een leuke middag van maken!