Skip to main content

Zitmaaier afgeleverd

Zitmaaier afgeleverd

Aflevering van de nieuwe zitmaaier aan het Heurns Belang.

Herman Bussink (maai vrijwilliger) heeft de zitmaaier, geleverd door BUTE Buitentechniek, in ontvangst genomen. Peter Klompenhouwer van BUTE Buitentechniek heeft hem bijbehorende maai-instructies gegeven. Dus zodra het gras weer begint te groeien, kan het bijgehouden worden.

Betonvloer storten

Betonvloer storten

Nieuwe betonvloer gestort en glad gemaakt

Vroeg op 28 juli kwam een betonwagen het Heurns Veld oprijden met een vracht beton voor de nieuwe vloer in het gebouw.

Vooraf was alles goed voorbereid: isolatie, bewapening en bekisting. Daardoor verliep het storten probleemloos, dit mede dankzij Hugo Messink en Han Huls.

 

 

De natuur speelt een grote rol bij het nieuwe Heurnse Veld, maar in dit geval had het ‘vlinderen’ niets met de natuur van doen.
Nadat de vloer zodanig was uitgehard dat die beloopbaar was, is ‘gevlinderd’. Dat betekent dat de toplaag van de vloer mooi egaal en glad wordt. Een prettig vooruitzicht als we straks de vloer schoonmaken en gebruiken.

Hindernis en Zitgelegenheid

Hindernis en Zitgelegenheid

Natuurlijke hindernis en eerste zitgelegenheid geplaatst

Op 27 juli bracht een vrachtwagen aan het einde van de dag een paar reusachtige boomstammen voor de speelplek. Eerder al hadden de loonwerkers al een enorme kuil gegraven en speelzand gestort.

 

Nadat het speelzand naar de kuil was verplaatst werden de boomstammen er op geplaatst. Zo is met dank aan de firma’s Esselink en Ormel een prachtige, duurzame en ook uitdagende natuurlijke hindernis ontstaan. De eerste klimmers sloegen meteen hun slag!

 

Voor toeschouwers en vermoeide sporters of spelers is de eerste zitgelegenheid gemaakt.

 

Het moet allemaal nog wel een definitief plekje krijgen, maar het begin is er toch

Infobord bij Heurns Veld

Infobord bij Heurns Veld

Van alles gaande op het Heurns Veld

Ondanks corona en vakantietijd wordt er hard gewerkt op het Heurns Veld en aan het gebouw.

Verschillende mensen hebben ons gevraagd bij het Heurns Veld een bord te plaatsen met daarop het plan voor het ontwerp voor het nieuwe veld.

Onder andere dankzij Gerard Westendorp is nu het resultaat dat er nu een fraai bord staat bij de ingang van het terrein. Bezoekers en passanten kunnen nu zien wat er allemaal gaat gebeuren op het terrein.

Voetpad naar Landwinkel Smits

Voetpad naar Landwinkel Smits

Voetpad van uit De Heurne naar Landwinkel Smits

Vanuit de Heurnse bevolking kwam de vraag voor een voetpad naar Smits omdat lopen langs de drukke Lage Heurnseweg niet veilig is met kinderen of wandelwagens.

De gemeente wilde alleen de stoep verlengen tot aan het bord van De Heurne. Na overleg met het waterschap was het mogelijk om het voetpad achter de bomen te leggen langs de sloot, dan zou je bij Smits de weg over moeten steken, dat was echter geen veilige optie omdat het zicht naar beide kanten wordt gehinderd door de bomen.

Paul Storm en Hannie Ormel wilden wel grond beschikbaar stellen aan de andere zijde van de weg. Na overleg met de gemeente werd besloten dat het pad aan de overzijde zou komen. De gemeente zou zorgen voor verlenging van het trottoir tot midden in de verkeerssluis en daar een oversteek maken, zodat het mogelijk is om de weg in 2 keer over te steken en het zicht naar beide zijden goed is.

Het pad is gerealiseerd door middel van een sponsor die de onderlaag en de top laag heeft gesponseerd en een subsidie uit het Noaberfonds van de gemeente. De aanleg is door de loonwerkers Wissink en Westerveld belangeloos uitgevoerd.

Daarnaast is er vanuit Gert Smits nog het een en ander gesponseerd en zijn van uit het Olde Karrespoor nog enkele mensen betrokken geweest bij de aanleg.

Het eindresultaat is een mooi voet en fietspad van uit De Heurne naar Landwinkel Smits waar we trots op mogen zijn!

Op vrijdagmiddag 17 juli is het pad op een feestelijke manier geopend door Ben Erinkveld en wethouder Wikkerink.

4.000 euro voor Kinderbestuur

4.000 euro voor Kinderbestuur

Vernieuwd kinderbestuur scoort meteen met een mooi bedrag

Aan het einde van het schooljaar verlaten de kinderen uit groep 8 het kinderbestuur van het Heurns Veld. Lars en Mika verlaten het bestuur omdat zij naar de middelbare school gaan.
Na verkiezingen zijn de vrijgekomen plaatsen ingevuld door kinderen die het komend schooljaar naar groep 7 gaan.


Van links naar rechts, achterste rij:

Jelle Wissink 
Tim Veerbeek 
Alieke Ormel 
Lars Nederlof (vertrekkend voorzitter). 
Voorste rij:
Gideon Jansen
Puck Nederlof
(vertrekkend lid Mika Wohlan ontbreekt).

 

 
Eén van de twee nieuwe bestuursleden is Alieke Ormel. Zij gaat zich binnen het kinderbestuur onder andere bezig houden met bewegen, evenementen en sport. De aanleg, inrichting en onderhoud van het voetbalveld is één van onderwerpen waarmee Alieke zich bezig houdt. Ze is negen jaar en is bestuurslid geworden omdat zij het leuk vindt om iets te organiseren met andere kinderen. Bovendien doet zij aan de survival sport. Samen sporten is leuk, positief en goed voor iedereen. Alieke verheugt zich vooral op het crossbaantje op het Heurns Veld.

 

Gideon Jansen wordt de nieuwe voorzitter van het kinderbestuur. Gideon zit al een tijdje in het bestuur en weet wat er speelt. Hij is al 11 jaar en gaat na de zomervakantie naar groep 8. Zijn hobby’s zijn voetballen, met vrienden spelen en gamen. Ook Gideon zegt dat bewegen en sporten belangrijk is voor je gezondheid en je wordt er fit van. Zijn belangrijkste doel voor het komend jaar als voorzitter is dat er een mooi Heurns Veld komt en dat het in goede staat blijft. Een mooi gemaaid veld helpt daarbij.

 

Het trotse vernieuwde kinderbestuur met het eerste resultaat!

Het kinderbestuur heeft in de nieuwe samenstelling meteen al gescoord met het binnenhalen van het mooie bedrag van 4000 euro uit het Rabobank Coöperatiefonds voor de aanschaf van een maaimachine. Mooi op tijd, want het gras van het trapveld kan wel weer een maaibeurt gebruiken. Dankzij Rabobank Graafschap kan er voor gezorgd worden dat het gras er mooi bij ligt en het veld bespeelbaar blijft.

 

De Heurnse Tasse

De Heurnse Tasse

De Heurnse Tasse; welkom in de Heurne!

Sinds januari 2020 heet Heurns Belang nieuwe inwoners van de Heurne welkom met ‘De Heurnse Tasse’.

De Heurnse Tasse is een initiatief vanuit Heurns Belang in samenwerking met ondernemers en verenigingen in de Heurne om nieuwe inwoners een warm welkom te heten en kennis te laten maken met de mogelijkheden die ons mooie dorp biedt.

De Heurnse Tasse is niet alleen gevuld met informatie van Heurnse verenigingen en bedrijven over wat er te doen en te koop is in De Heurne, maar ook rijkelijk voorzien van aanbiedingen.

We hopen dat inwoners zich extra welkom voelen, veel plezier beleven aan het wonen in de Heurne en ook de weg weten te vinden naar de lokale ondernemers en verenigingen.

Begin juni werd de 4de Heurnse Tasse overhandigt aan de trotse nieuwe eigenaar van onze voormalige dorpskerk. Gerben Meussen heeft de Heurnse Tasse met enthousiasme ontvangen. Ook de drie andere gezinnen die de afgelopen maanden een Heurnse Tasse kregen waren zeer verrast en waarderen het initiatief.

We hopen nog veel Heurnse Tassen uit te mogen delen en zo voor nieuwe inwoners bij te dragen aan een goede start in de Heurne.

Mocht je nieuwe buren krijgen of als ondernemer/vereniging een bijdrage te willen leveren aan de Heurnse Tasse , dan vernemen we dat graag. Laat het ons weten per mail via of benader gerust een bestuurslid van Heurns Belang.

We hebben water

We hebben water

Vrijwel bovenaan in de To-Do-List van het Heurns Veld: een wateraansluiting in het gebouw!

 

Stand van zaken in week 25: de wateraansluiting/meter zit op de gewenste plaats.

 

Gebouw Heurns Veld

Gebouw Heurns Veld

Een korte update;

 

Week 24, we zijn gestart met de grondwerkzaamheden en ook is nu de stroomvoorziening gerealiseerd.

 Werkgroep start werkzaamheden

Werkgroep start werkzaamheden

Begin juni is de werkgroep begonnen met de werkzaamheden aan het gebouw. Allereerst is het gebouw gestrip. Ook worden er verbeteringen aan de constructie van het dak aangebracht

 

Mika werkt gewoon door

Mika werkt gewoon door

Aanpassingen aan gebouw Heurns Veld liggen niet stil
Het gaat allemaal wat langzamer en moeizamer dan gepland, maar de activiteiten voor de herinrichting van het Heurns Veld vorderen. Dat geldt ook voor de verbouwing van het kleedlokaal van het voormalig voetbalveld in De Heurne. Mede dankzij het toezicht van Mika Wohlan, die zich daar namens het jaugdbestuur mee bezighoudt.

Vijf leerlingen van basisschool De Höve vormt het jeugdbestuur van het Heurns Veld. Het jeugdbestuur helpt de volwassenen bij het nemen van beslissingen over de herinrichting van het veld. Ook spelen zij straks een rol bij het beheer. Mika Wohlan is contactpersoon voor de werkgroep gebouw. Hij is 12 jaar oud en zit in groep 8 van De Höve. Mika’s grote hobby is het meehelpen bij een varkensboer. Behalve schoonmaken gaat het dan ook om het verzorgen van de dieren. Hij houdt zijn conditie op peil door af en toe mee te doen met bootcamp. Mika is lid van het jeugdbestuur omdat hij mee wil werken aan het nieuwe veld zodat kinderen en volwassenen straks samen kunnen komen en kinderen een goede plek hebben om te spelen. Hij vindt het ook leuk om met het Heurns Veld en het gebouw bezig te zijn. Het voormalige kleedlokaal wordt verbouwd zodat het straks geschikt is voor het nieuwe Heurns Veld. Kinderen moeten er straks kunnen schuilen bij een regenbui tijdens een buitenles. Vrijwilligers van het Heurns Veld kunnen vanuit het gebouwtje werken (en pauzeren). En verenigingen kunnen de ruimte gebruiken voor een bespreking.

Verbouwing
Het gebouwtje gaat flink op de schop. Het krijgt onder andere nieuw sanitair, een keukentje en een verblijfsruimte. Met enkele aanpassingen in de gevel wordt gezorgd voor meer daglicht. Ook een overdekt terras zit in de planning. De oude kleedkamer beschikte nog niet over een permanente elektriciteitsvoorziening en die wordt momenteel aangelegd. De stroomkabel ligt inmiddels tot bij het gebouwtje en er wordt gewerkt aan een nieuwe meterkast. Na aansluiting zal het klussen een stuk makkelijker worden.
Mika’s gesprekspartner is Willie Baten van de werkgroep. Willie heeft met de andere werkgroepleden veel bedrijven uit De Heurne en omgeving bereid gevonden bij te dragen aan de verbouwing. Een overzicht van alle gulle sponsoren wordt geplaatst op de website van Heurns Belang. Willie heeft veel waardering voor de inzet van deze bedrijven, die juist in deze moeilijke tijd meedoen.

Natuur en sport
Het Heurns Veld heeft straks op natuur- en sportgebied veel te bieden. Naast een inheems bos en een voedselbosje komt er onder meer een buitenlokaal voor buitenlessen, een moestuin, een bloemenplukveld, een insectenhotel en bijenkasten. Sporten kan met een fietscrossbaantje, hindernissen, een trapveldje, basketbalveldje en jeu de boulesbaan. En natuurlijk is er ook ruimte voor gewoon buiten spelen.

Wie zich als vrijwilliger wil inzetten voor het Heurns Veld kan zich aanmelden via e-mail of tel. 06-20562759. De herinrichting van het Heurns Veld is een project van het Heurns Belang, het jaugdbestuur Heurns Veld en basisschool De Höve.

Jelle geeft ‘t voorbeeld

Jelle geeft ‘t voorbeeld

Jelle, kinderbestuurder Heurns Veld geeft ‘t goede voorbeeld

Een paar weken geleden heeft het kinderbestuur van het Heurns Veld een oproep gedaan voor vrijwilligers. Jelle Wissink is lid van het kinderbestuur. Hij houdt zich binnen het bestuur met name bezig met de natuurzaken van het Heurns Veld. Jelle geeft als vrijwilliger het goede voorbeeld, want hij helpt zelf ook waar hij kan. En: hij kan nog best collega’s gebruiken!

Jelle is 11 jaar oud en zit in groep 7 van De Höve. Zijn grote hobby’s zijn minitrekker rijden en grasmaaien. Dat kwam mooi van pas, want een deel van het Heurns Veld behoudt de huidige grasmat. En Jelle wil die grasmat in prima conditie houden voor zijn collega in het kinderbestuur die over de sportactiviteiten op het veld gaat. Naast klussen in de schuur is Jelle bezig met de survivalsport. Hij is lid van het kinderbestuur omdat hij graag buiten is en mee wil denken over ontwerp en uitvoering. Jelle vindt het Heurns Veld belangrijk omdat mensen dan buiten zijn en elkaar kunnen ontmoeten. Voorlopig op afstand van elkaar en na de corona weer zonder veiligheidsmaatregelen.

Het Heurns Veld heeft straks op natuurgebied veel te bieden. Er wordt een inheems bos en een voedselbosje aangeplant. In het bos komt een buitenlokaal voor buitenlessen. Met vrijwilligers gaat Jelle over een tijdje een moestuin aanleggen, een bloemenplukveld en akkerranden. Insecten zijn zo belangrijk dat een groot nsectenhotel wordt gebouwd. En ook aan de bijen is gedacht: twee imkers gaan bijenkasten plaatsen en de kinderen daarbij betrekken. Volop gelegenheid voor natuurles en natuurbeleving en ook voor gewoon buiten spelen.

Een dag voordat Jelle ging maaien werden overhangende takken gesnoeid met behulp van een hoogwerker. Het snoeiwerk werd aangeboden door Ormel Boomverzorging; de hoogwerker en minitrekker werden ter beschikking gesteld door Loonbedrijf Wissink. Beide bedrijven zijn gevestigd in De Heurne